Důvod? „Posunutí termínu je způsobeno komplikovanou situací v místě stavby, s ohledem na množství a uložení inženýrských sítí, vytyčení sítí a vyjádření správců sítí neodpovídá zcela skutečnosti, proto se sítě musejí sondovat ručními výkopy, s tím souvisí i velmi omezený pracovní prostor pro jakoukoliv mechanizaci,“ sdělil Jiří Hladík, mluvčí Severočeské vodárenské společnosti (SVS).

Ta je investorem stavby. „Komplikací rovněž bylo zajištění staveniště z pohledu bezpečnosti provádění stavebních prací a to zajištěním kompletní uzavírky ulice Lounská pro dopravu v obou směrech,“ dodal Hladík. SVS stavbu koordinuje s městem, které plánuje provést obnovu komunikace.