Je ale také nutné počítat i s určitým zánikem pracovních příležitostí.
„Podle dotazníků průzkumu trhu práce předpokládají zaměstnavatelé v okrese Teplice ve 2. pololetí letošního roku vznik 492 nových pracovních míst,“ prozradil Tomáš Raichl z teplického úřadu práce. Dodává, že se zánikem zaměstnavatelé předpokládají u 193 pracovních míst včetně sezonních zániků.
Očekávaný vznik pracovních míst tedy výrazně převyšuje jejich zánik. „Podle informací z dotazníků průzkumu trhu práce nepředpokládá ve 2. pololetí 2007 v okrese Teplice žádný zaměstnavatel uvolnění většího počtu zaměstnanců,“ říká Raichl. Pouze v zimních měsících by mělo dojít ke každoročnímu sezonnímu poklesu zaměstnanosti, hlavně u stavebních firem a firem zabývajících se rekultivací.Více čtěte v pondělním 13.8.2007 teplickém deníku......