Oproti prosinci se v lednu míra nezaměstnanosti zvedla o 0,8 % na 11,37 %. Tento nárůst je však z celorepublikového pohledu jeden z nejnižších. Ze 77 úřadů práce je teplický na 69 místě.

Jak již bylo zmíněno, nezaměstnanost na Teplicku vzrostla. V evidenci Úřadu práce v Teplicích bylo ke dni 31.12.2008 celkem 6 595 uchazečů o zaměstnání, což je o 543 víc než na konci prosince loňského roku. Během měsíce ledna 2009 se nově evidovalo na Úřadě práce v Teplicích 1181 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 243 uchazečů více než v měsíci prosinci 2008, kdy se nově zaevidovalo 938 uchazečů.

Zvýšený počet evidencí zaznamenal úřad práce na začátku února. Přišla se totiž zaevidovat část propuštěných z hostomického Crystalexu. Tomáš Raichl uvedl, že z celkového počtu asi 140 propuštěných je v evidenci teplického úřadu práce zhruba 70 lidí. Druhé polovině se tedy již naštěstí podařilo práci najít.

„Jsou kvalifikovaní a zvyklí dělat na směny,“ vyzvihl Raichl přednosti bývalých zaměstnanců sklářské firmy.

Mezi lidmi kolují další zvěsti o propouštění. Tomáš Raichl však vysvětlil, že podle průzkumu mezi zaměstnavateli není na Teplicku žádné hromadné propouštění avizováno. Podniky se zatím snaží řešit situaci všemi možnými způsoby jen ne propouštěním, pokud je to možné. Lidé jsou doma za 60 % mzdy, zkracuje se pracovní týden, anebo se třeba neprodlužují smlouvy na dobu určitou. Podle Raichla zatím firmy věří, že se situace zlepší a podaří se nasmlouvat nové zakázky.

Ubývá také pracovních příležitostí. K datu 31.1.2009 evidoval úřad práce 303 volných pracovních míst, na konci prosince 2008 to bylo 384 míst. Pro uchazeče se základním vzděláním bylo 15 míst, pro vyučené 180, pro středoškoláky a uchazeče s vyšším odborným vzděláním 60 a pro vysokoškoláky 48. Celkově připadalo na 1 volné místo 23 uchazečů o zaměstnání. Struktura volných pracovních míst se však výrazně nezměnila. Největší zájem je stále o kvalifikované dělnické profese.

Raichl uvedl jednu z výraznějších změn, a to pokles zájmu o řidiče náklaďáků. Dá se to podle něj zdůvodnit poklesem výroby, což ovlivňuje distribuci výrobků. Z nabídky pracovních příležitostí prakticky vymizela místa pro nekvalifikované uchazeče. Raichl vysvětlil, že počet nahlášených volných pracovních míst rapidně klesl, ale neznamená to, že by zaměstnavatelé již volná místa nehlásili. Místa se nyní v evidenci mnohem více „točí“. Mnoho míst je obsazeno již krátce po svém zveřejnění.

Naopak vyřazeno z evidence úřadu práce bylo 638 uchazečů o zaměstnání, z nichž 411 nastoupilo zpět do pracovního poměru. Pro nespolupráci s úřadem práce bylo vyřazeno 65 uchazečů a z jiných důvodů 162 uchazečů.

Nejpernější dny zažívá úřad práce vždy na začátku měsíce, kdy se eviduje nejvíc lidí. „Práce je nyní náročnější i z hlediska vyplácení podpor,“ říká Raichl s tím, že v prosinci a lednu stoupl počet uchazečů, kterým je podpora vyplácena.