V prostorách Infocentra Hornické krajiny Krupka se sešli zaměstnanci infocenter z celého ústeckého regionu. Místostarosta Rostislav Kadlec pohovořil o nominaci Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, jehož je Krupka součástí, ve vztahu k uvažovanému zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO, následovala prohlídka expozic infocentra, byla lekce o správné komunikaci s turisty a proběhla výměna propagačních materiálů.