Ty zastupují 6300 zaměstnanců z pěti nemocnic Ústeckého kraje, sloučených do této společnosti. Smlouva pro rok 2010 a první pololetí roku 2011 například garantuje navýšení mzdových prostředků minimálně o 2 procenta oproti roku 2009. Nová smlouva poskytne zaměstnancům také širokou škálu zaměstnaneckých výhod a benefitů. „Věřím, že nová smlouva zohledňuje celkovou ekonomickou situaci,“ řekl Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní. Smlouva začala platit od 1. července 2010. (wv)