Největší výskyt poruch, celkem 740, byl zaznamenán v měsíci únoru loňského roku, kdy dlouhotrvající mrazy pronikly do hloubky zeminy, kde je uloženo potrubí, a způsobily praskliny na řadech. Silné mrazy omezily i dodávky náhradního zásobování prostřednictvím cisteren a tak se zaměstnanci SčVK snažili všechny poruchy opravit v tentýž den a co nejvíce tak zkrátit přerušení dodávky vody pro odběratele.

Výkyvy teplot a s tím související pohyb zeminy zpravidla vždy vyvolají vlnu nárůstu havárií.

V lednu letošního roku opravili zaměstnanci SčVK 361 poruch na vodovodních řadech, což je oproti lednu loňského roku o 29 více. Na přípojkách opravili 147 poruch.

Jednu z posledních poruch museli pracovníci řešit v teplické části Řetenice. Prasklo potrubí. Vyřešit se to podařilo během dne. (pem)