Lžíci bagru teď ale vystřídali ruce archeologů a jejich pomocníků. Objevili tu pozůstatky osídlení z doby laténské a římské.
Spolupracují
„Budeme na místě určitě do konce listopadu. Snažíme se stavbu zdržet co nejméně. Město Bílina, které je investorem, se nám snaží vycházet maximálně vstříc,“ chválil vzájemnou spolupráci archeolog Kamil Novák ze společnosti ArcheoBohemia. Jeho slova potvrdil i Tomáš Pavel z odboru nemovitostí a investic města Bíliny. „Archeologové chápou, že čerpání dotací na stavbu je limitováno dokončením do konce kalendářního roku. Nabrali brigádníky, takže by se mělo vše stihnout včas.“

Plocha je rozdělená na čtvercovou síť a jak říká archeolog Aleš Káčerik ze společnosti ArcheoBohemia, pod jehož vedením archeologové výzkum provádějí, snaží se pečlivě prozkoumat alespoň 50% plochy, zbytek pak namátkově. Z dosavadních nálezů je zřejmé, že pod kulturní vrstvou z doby římské bylo osídlení z doby laténské. Osídlení bylo mnohem blíž k řece. Nalezly se části nádoby, okraje zajímavě zdobené grafitové keramiky, zvířecí kosti a zlomky mazanice ze zbytků pece. Na části nádoby byly zbytky struskoviny dokládající, že docházelo k hutnění železa. Kovové artefakty ani žádné hroby s lidskými kosterními pozůstatky zatím žádné nalezeny nebyly. Archeologové dokumentují zahloubené objekty, zbytky pece, kůlové jamky a doufají, že jim bude ještě chvíli přát počasí.
Stavbu musí zastřešit, aby do ní nepršelo a nezapadala případně sněhem.

Exkurze z Prahy

Dva dny teď měli archeologové v Bílině mladé pomocníky. Na exkurzi tu byli v rámci výuky dějepisu školáci ze Základní školy Olešská z Prahy . Se svými učitelkami Lenkou Matoušovou a Klárou Hlaváčkovou si tu 35 žáků osmých tříd mělo možnost na vlastní kůži vyzkoušet práci archeologů v terénu.
„Jsme z toho nadšení. Děti se o pravěku učí a tady si měly možnost doplnit teoretickou výuku praxí. Všichni tu mají úžasný vztah k dětem, archeologové se jim trpělivě věnují a ty jsou zase nadšené, když se jim podaří najít nějaký střípek,“ neskrývala spokojenost učitelka Lenka Matoušová.
„Ještě jsme se nikdy k něčemu takovému nedostaly. Je to rozhodně lepší než se učit ve škole. Ale archeologii se věnovat nebudeme, je u toho pořádná zima,“ svěřily se blondýnky Viky a Vendy a těšily už se na závěrečný výlet do kláštera v Oseku, kterým včera odpoledne svůj pobyt na severu Čech zakončily.

„Děti byly rozdělené po čtyřech a pod vedením archeologů dokopávaly sektory, zkusily si i práci s detektorem kovů. Zajímavé je, že nejvíc nadšení byli cizinci, kterých do pražské školy chodí poměrně dost. Hlavně Číňanky nadšeně jásaly nad vším, co se jim podařilo objevit,“ usmíval se Kamil Novák, který exkurzi umožnil a školákům z Prahy zorganizoval i výlet na zámek v Teplicích a Jezeří.