„Domácí porážku prasat je možné provádět odjakživa a není potřeba žádat veterinární správu o povolení, ani předem oznamovat její provedení. Domácí porážka se jmenuje domácí, protože probíhá doma, „na dvoře", a produkty z ní pocházející jsou určeny pro požití v rámci vlastní domácnosti ať už se konzumace účastní rodina, přátelé, nebo sousedé.

Veterinární správa provádí vyšetření vepřového masa pouze v případě, kdy tak stanoví na základě aktuální nákazové situace," uvedl Petr Kejchal, mluvčí Státní veterinární správy.

Další jateční zvířata

Kromě toho od 1. ledna 2012 je v hospodářství chovatele rovněž povolena domácí porážka skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu. Chovatel však musí písemně požádat místně příslušnou krajskou veterinární správu o povolení domácí porážky těchto druhů zvířat.

Ostatní jateční zvířata, jako je skot starší 24 měsíců, koně, osli a jejich kříženci,v domácnosti porážet nelze.

V rozporu se zákonem je (již zhruba padesát let) pořádání veřejných porážek. Pokud jde o maso a výroby, do oběhu (ať už zadarmo, nebo za peníze) je lze uvádět pouze ze schválených zařízení, která jsou pod veterinárním dozorem.

Veřejné hody

Vepřové hody pro veřejnost je podle Kejchala možné uspořádat následujícím způsobem: Prase se nechá porazit ve schváleném zařízení (jatkách), kde je veterinárně prohlédnuto a rozbouráno.

Zabíjačkové pochoutky je potom možno podávat lidem v rámci „veřejného stravování", pro které platí další, zejména hygienická pravidla.

„Smyslem kontrolního procesu je snížit v co největší možné míře riziko přenosu nákazy související s neodborným či nehygienickým zacházením. Jde o ochranu před onemocněními typu salmonela apod.," dodal Kejchal. (ro)