Vybudování areálu je iniciativa společnosti Knauf Insulation, která se se svými partnery rozhodla k 5. výročí rozjezdu výrobního závodu v Průmyslové zóně Krupka dát dárek nejenom sobě, ale především těm, kteří v dané lokalitě žijí. Ze zanedbaného areálu bývalého hřiště tak vzniklo nové hřiště pro nejmladší obyvatele Krupky i jejich starší kamarády.
Je tomu už pět let, co společnost Knauf Insulation úspěšně podniká v krupské Průmyslové zóně.

K narozeninám patří dárky

„Takové momenty, jako jsou páté narozeniny závodu, je zapotřebí oslavit a k oslavě výročí patří samozřejmě rovněž dárky. Sami sobě jsme si nadělili v polovině května fantastickou párty na Labi na parníku Porta Bohemia a pro ty, co jsou kolem nás a náš provoz je zajímá, jsme připravili 20. května Den otevřených dveří a prohlídku závodu za plného provozu.
Tím hlavním dárkem od nás krupské komunitě je však projekt rekonstrukce dětského hřiště v Nových Modlanech. Oslovili jsme naše partnery a máme radost z toho, že hřiště, na kterém jsem si sám jako malý kluk někdy před 40 lety s bratry a kamarády hrával, bude obnoveno a zpříjemní život zejména dětí a jejich rodičů v této lokalitě. Podařilo se nám na celý projekt za podpory našich dodavatelů najít potřebné peníze a tak i touto formou vracíme část našeho zisku tam, kde podnikáme.
Pojďte se s námi o tuto radost podělit,“ zve ředitel výrobního závodu Knauf Insulation Jan Brázda, který byl při psaní historie závodu u samého prvopočátku.

Hřiště je investice za téměř 1,5 milionu

Zrekonstruovat dětské hřiště v Nových Modlanech se Knaufu podařilo za podpory partnerů projektu za víc než 1 400 000 korun, z toho KI svými náklady pokrývá zhruba 850 000. S ohledem na finanční náročnost projektu využil Knauf na tuto akci i celý objem Grantu pro rok 2011, což představuje půl milionu korun.
„Rekonstrukce dětského hřiště v Nových Modlanech přispěje ke kulturnímu zhodnocení této lokality, kde žije spousta rodin s malými dětmi a tento záslužný krok jistě uvítají. Přeji si, aby vybavení vydrželo dětem k užívání co nejdéle a nestalo se terčem spanilých jízd některých našich spoluobčanů tak, jako v jiných lokalitách našeho města,“ uvedl ředitel Základní a Mateřské školy Krupka Tomáš Liška.
Rekonstruované hřiště v Nových Modlanech u autobusové zastávky bude předáno do užívání v pátek 1. července, úderem desáté hodiny. „S touto malou společenskou událostí bude spojena i zábava, hudba, soutěž v grafity a samozřejmě i možnost pro děti hned si vyzkoušet vše, co jsme zde pro nejmladší obyvatele Krupky nachystali,“ zdůrazňuje Jan Brázda a dodává:
„Všichni - hlavně pak vaše děti – jste 1. července o desáté na novém dětském hřišti v Nových Modlanech srdečně vítáni!“ (lmax, ot)