Sto dvacet tisíc korun na to městu dala Nadace ČEZ. Jde o jednu z nejrušnějších křižovatek v Teplicích. Je na hlavní tepně přes město, proudí přes ní i tranzitní doprava z ulice Okružní ve směru na Ústí nad Labem. Přecházení silnic zde lidem komplikuje velký počet dopravních pruhů, navýšených ještě o jeden odbočovací pruh do zastávky MHD.

„Vzhledem k extrémně husté dopravě bylo místo vytipováno jako prioritní v rámci Teplic, kde je potřeba zvýšit bezpečnost chodců a to nejen nasvětlením přechodů, ale i dalšími dispozičními úpravami komunikace,“ uvedla projektová manažerka města Teplice Hana Nováková.

Nadace ČEZ už takto v minulých letech podpořila i další změny osvětlení na křižovatkách Teplic. V roce 2017 u Červeného kostela na Masarykově třídě, v roce 2018 před Základní školou v ulici Maršovská, v roce 2019 na komunikaci Bohosudovská (u Kauflandu). V rámci projektů šlo vždy o pořízení a montáž stožárů a svítidel osvětlení samotných přechodů. Na všech akcích se podílelo město. Na fotografii střihá pásku u nově nasvícených přechodů primátor Teplic Hynek Hanza