V rozhovoru pro Týdeník Směr promluvil Radek Spála o židovské obci v Teplicích, která dříve byla po Praze druhou nejpočetnější židovskou obcí v Čechách.

Údajně kdysi místní židovská obec patřila k nejpočetnějším u nás. Je to pravda?

Ano, v roce 1890 čítala teplická židovská obec 1865 osob a byla v té době po Praze druhou nejpočetnější židovskou obcí v Čechách. V roce 1935 se v 35 tisícových Teplicích hlásilo k židovskému vyznání na 5 tisíc osob.

Z jakých sociálních vrstev byli její členové?

Do obce patřily všechny sociální vrstvy. Samozřejmě převažovala nižší sociální třída, chudina. Po zrovnoprávnění Židů v rakouské monarchii po polovině 19. století nastal velký příliv venkovských Židů do měst, což byl případ i Teplic. Židovská obec se rychle rozšiřovala a sílila. V Teplicích měla dlouhou tradici řada významných obchodníků, továrníků a bankéřů. První židovský bankovní dům Beer Perutz tu začal fungovat již v roce 1792.

Měli Židé dříve v Teplicích hodně domů?

Ano. Vlastnili domy už v 15. století, nuceně vytvořené ghetto v 17. století tvořilo 53 domů, v roce 1938 po odstoupení pohraničí i města Německu místní německá kronika uvádí, že po Židech, kteří narychlo odešli z města zůstalo opuštěných téměř šest stovek vil, domů a bytů, a dalších 279 obchodů (2/3 všech obchodů ve městě).

Tak početná skupina potřebovala místa pro svá shromáždění. Tepličtí Židé se dříve mohli chlubit krásnou synagogou. Měla velký ohlas?

V době otevření se jednalo o největší a nejprostornější synagogu v českých zemích (1472 míst k sezení, celkem se tam dokázalo vměstnat na 2000 lidí). Úžasně dotvářela nádherné panorama města (společně s kostelem apoštola Bartoloměje a budovou gymnázia/obchodní akademie). Byla to monumentální stavba. Pravidelně využívána nejen k modlitbám, ale např. i pro koncerty chrámové hudby a další shromáždění. Obdivována široko daleko. Oceňovaná byla její architektura.

Chcete si přečíst víc? Celý rozhovor najdete v Týdeníku Směr, který si ještě stále můžete koupit na stáncích. Další čerstvé číslo s novými tématy vyjde zase ve středu.