V pětičlenné krajské radě jej doplní z teplického okresu doplní ještě Michal Cuc, který je zastupitel a ex-starosta Moldavy. Zvolený předseda Adam Souček, je teplickým zastupitelem druhé volební období v řadě. V Teplicích přispěl ke zpracování a přijetí Plánu udržitelné mobility města. Věnuje se také obnovení dopravy na takzvané Kozí dráze.