Velice rozsáhlý spis začne projednávat ústecký krajský soud asi koncem roku.

„Soudní jednání v této věci zahájím koncem letošního roku nebo na začátku roku 2015. Bližší termín zatím nelze určit. Jedná se o velmi rozsáhlý spis," uvedla k případu předsedkyně trestního senátu Kamila Krejcarová, která proces povede.

Co se mělo stát

Podle obžaloby měli v období od října 2009 do června 2010 vedoucí činitelé v obcích Ústeckého a Středočeského kraje po předchozí vzájemné dohodě neoprávněně získat finanční prostředky z dotačního titulu číslo 2 z programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou".

Dva podnikatelé měli údajně vyhotovit žádosti k získání dotací na základě podkladů, které jim poskytli starostové a místostarostové obcí Ústeckého a Středočeského kraje.

Podklady schválili a předložili na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v Praze (MMR). Podle státního zastupitelství podané žádosti a jejich přílohy obsahovaly údaje v rozporu se „Zásadami programu pro poskytování dotací v roce 2009".

V dokumentech byly podle kriminalistů uvedeny úmyslně nepravdivé údaje.

Především, že obce a města byly postiženy přívalovými dešti. Ty poškodily objekty v obecním majetku, což bylo potvrzováno „odborně znaleckými posudky" vypracovanými zejména Vlastimilem Houskou.

Rozporuplné měly být i rozpočty a dokumenty o provedení stavebních prací.

Přívalové deště?

Například odborníci na stavební práce a starostka obce Ploskovice na MMR podali žádost o dotaci na opravu komunikace a odvodňovacího systému v obci Ploskovice za několik milionů korun.

Tuto akci podle dostupných informací schválila a podepsala starostka obce v květnu 2010.

Údajně ve dnech 4. a 5. července 2009 byl majetek obce poškozen přívalovými dešti. Deště prý poškodily komunikace z 80 % a hodnota stavby byla odhadnuta na více než 4,7 milionu Kč.

Jenže na podzim 2010 kontrola z MMR v Ploskovicích zjistila, že prohlídkou silnice a části stoky dešťové kanalizace nelze určit rozsah a období poškození. Podle komise technický stav ukazoval především poškození způsobené zanedbanou údržbou. Komise proto projekt nedoporučila k realizaci.

Proto byla vypracována změna podkladů k poskytnutí dotace na opravu odvodňovacího systému v obci Ploskovice na částku daleko menší, něco přes půl milionu.

Dva muži měli umožnit zástupkyni obce, aby v žádosti o poskytnutí dotace uvedla nepravdivé a hrubě zkreslené údaje. Zástupkyně obce v žádosti o poskytnutí dotace měla odsouhlasit tyto zkreslené údaje k neoprávněnému čerpání finančních prostředků. Kromě toho jako úřední osoba jednala údajně v úmyslu opatřit jinému neoprávněný prospěch.

Příběh z hor

Podobně i zástupci Moldavy podali v květnu 2010 obdobnou žádost, ve které bylo nepravdivě uvedeno, že 4. a 5. července 2009 byl majetek obce poškozen rozsáhlými přívalovými dešti.

I v horské obci došlo ke škodám z 80 %, podobně jako např. v Ploskovicích.

Zajímavé je, že po zahájení policejního vyšetřování v květnu 2011 byla ministerská dotace nakonec Moldavou stornována. Čili má jít jenom o pokus neoprávněného čerpání dotace.

K nadcházejícímu procesu lze dodat, že za dotační podvody v obci Huntířov byl jeden z obžalovaných, podnikatel Petr Matoušek, již odsouzen ústeckým krajským soudem nepodmíněně na čtyři roky do vězení.(ro)