Jde o železniční trať nazývanou Kozina, po které už ale léta vlaky nejezdí, a výhled na zprovoznění je nulový. Přesto se město dohodlo se správou kolejí na opravě. Pouze přejezdu. Signalizační zařízení není v provozu.

„Opravu přejezdu uhradila SŽDC a vzhledem k tomu, že trať pro účely železnice není využívána, tak nemělo smysl, aby bylo opravováno zabezpečovací zařízení. Bylo domluveno, že bude opraven přejezd jako takový," uvádí František Růžička tajemník města.