Přeložka kabelů je spojena s výměnou stožárů trolejového vedení. „Původní stožáry byly v této oblasti demontovány. Souvisí to s opravou profilu podzimního koryta potoka Bystřice, který tudy prochází. Současný stav klemby byl označen za havarijní.
Oprava podzemního koryta v parku v Šanově potrvá přibližně půl roku.
Havarijní stav podzemní klenby v korytě potoka Bystřice v Šanově, kdy hrozilo propadnutí, stojí také za výlukou trolejbusové dopravy v ulici U Hadích lázní.
Bude se zde opravovat stropová klenba podzemního koryta, s čímž souvisejí další práce v dotčené lokalitě. Například musí být pokáceno šest statných starých kaštanů. Ty po dokončení rekonstrukčních prací nahradí nová zeleň. Přípravné práce, spojené s demontáží sloupů a trolejového vedení a další práce, přijdou město na milion korun.
Samotná oprava podzemního profilu bude již v režii Povodí Ohře, které je majitelem. Staveniště bude ohraničeno a veřejnost sem nebude mít přístup.
Potok totiž bude zcela odkryt. Oprava se dotkne koryta v parku mezi ulicemi U Hadích lázní a U Kamenných lázní.
Právě tento úsek už před lety po povodních prošel „očistou“. Nyní hrozilo propadnutí a proto bylo rozhodnuto o opravách. Na havarijním stavu se podepsaly také kořeny zdejších kaštanů.