Společnost Eurovia dokončuje první etapu sanace pod svahem kamenolomu Dobkovičky, odtěžený materiál se používá na jiných rozestavěných úsecích dálnice. Připravují se projekty pro 2. etapu, která zahrnuje odklizení zeminy z vozovky. Stavbaři by se sem měli vrátit v září.

„Prioritou naší vlády je dokončení strategických dopravních spojení s našimi sousedy, tedy i D8 směrem do Saska. Řešení komplikace vyhlášením Jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) bylo jedním z prvních rozhodnutí nové vlády. Ukázalo se, že toto rozhodnutí bylo správné. Vláda bude i nadále dokončení stavby věnovat velkou pozornost, tak aby dálnice byla zprovozněna do konce příštího roku. Připravujeme vydání několika dalších JŘBU. Včera jsem o termínu informoval představitele saské vlády, s kterými jsme jednali o posílení dopravního spojení mezi oběma státy," uvedl Bohuslav Sobotka.


Řešení dostavby dálnice D8 patří podle radního pro dopravu Jaroslava Komínka do koloritu Ústeckého kraje, termíny dokončení slibovalo už devět ministrů dopravy. „Věřím, že novému ministru se to konečně podaří splnit. Dokladuje to i skutečnost, že Bohuslav Sobotka je prvním premiérem, který se na kritické místo přijel podívat. Scházíme se k problematice dokončení dálnice pravidelně a hodnotíme postupy," doplnil premiéra radní.


V rámci projektu byl zadán geologický průzkum svahů nad dalšími dokončovanými úseky D8. To však podle vyjádření Jana Kroupy, ředitele ŘSD, nebude mít vliv na zprovoznění dálnice v uvedeném termínu. „Stále probíhají jednání o pozdější obnovení dopravy po železniční trati Lovosice – Teplice, která byla ve zhruba stometrovém úseku stržena. Stavíme se spíše na stranu provoz neobnovovat, ale místo toho poskytnout Ústeckému kraji, respektive cestujícím, kompenzaci v podobě náhradní autobusové dopravy," odpověděl na dotaz ministr Dan Ťok.