Ukončení platnosti starých průkazů vyplývá ze zákona o provozu na pozemních komunikacích.
„Chtěl bych proto apelovat na ty držitele řidičských průkazů, kterým k 31. prosinci letos skončí platnost, aby přišli na úřad. Na druhou stranu, ti, kteří mají řidičské průkazy vydané v roce 1994 a později, aby s výměnou posečkali na další roky. Nezablokují místa ve frontách,“ říká Pavel Válek, vedoucí odboru správních činností teplického magistrátu.
Řidiči, kteří mají průkazy z let 1994 až 2000, si je musejí vyměnit do konce roku 2010. Platnost průkazů vydaných od roku 2001 do konce dubna 2004 je omezena koncem roku 2013.
Osm tisíc průkazů je hodně. Po novém roce bude pozdě. Pražská výrobna dokladů, kam se vše posílá, očekává nápor na konci roku.