Preventivní akce probíhala na cyklotrase v lokalitě obce Újezdeček. Policisté společně s Týmem silniční bezpečnosti upozorňovali přítomné cyklisty na důležitost nošení bezpečnostní přilby při jízdě na kole. Správné nasazení cyklistické přilby bylo cyklistům také přímo na místě názorně předvedeno. Rovněž byla připomenuta důležitost správného vybavení jízdního kola a také viditelnost, kterou lze výrazně zvýšit nošením dalších reflexních doplňků.

Cyklisté si mohli vyzkoušet pohyb v takzvaných „opilých brýlích“, které po nasazení simulují stav jako po požití alkoholických nápojů či marihuany. Účastníci akce obdrželi od organizátorů kromě důležitých doporučení a informací také různé cyklistické pomůcky, například cyklolékárničky, osvětlení na kolo, reflexní doplňky a další.

Podle nprap. Pavly Kofrové bylo cílem projektu přispět ke snížení úrazů cyklistů a informovat veřejnost o důležitosti nošení cyklistické přilby při jízdě na kole. Nejčastější zranění u cyklistů je právě poranění hlavy, přičemž cyklistická přilba zabrání 85 % úrazů hlavy a 88 % úrazů mozku. „Akce není ojedinělá a v našem kraji proběhne opakovaně v období letních prázdnin ještě na Lounsku a Litoměřicku. Další preventivní akce zaměřené na cyklisty budou probíhat po celé léto,“ doplnila Kofrová.

Několik zásad a doporučení pro bezpečnou jízdu na kole

Na vozovce jezděte co nejblíže u pravého okraje, nikdy dva vedle sebe, ale za sebou.

Sledujte pozorně provoz okolo sebe, abyste mohli včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím.

Dávejte pozor na vozidla, která zastavila, především na vystupující a na otevřené dveře.

Na jednomístném kole se nemůže přepravovat více osob.

Na kole nevozte předměty, které by mohly zranit vás nebo další osoby.

Při změně směru jízdy dávejte včas a takovým způsobem najevo svůj úmysl, aby je ostatní řidiči i chodci správně pochopili.

Chovejte se ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu.

Při jízdě se plně věnujte řízení, vyvarujte se poslechu hudby či telefonování a psaní SMS za jízdy.

Používejte pestré oblečení a reflexní prvky.

Za snížené viditelnosti rozsviťte světla.

Jízdu plánujte dopředu a využívejte především cyklostezky a méně frekventované komunikace.

Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete.

Udržujte čistotu kola především předních a zadních odrazek a v paprscích kol.

Cyklista mladší 10 let smí jezdit na silnici, místní nebo účelové komunikaci jen pod dohledem osoby starší 15 let.