„Existuje možnost jak ji převzít do vlastnictví obcí a provozovat ji v režimu dopravní obslužnosti,“ říká senátor Jaroslava Doubrava z Telnice. Právě on inicioval schůzku starostů podél trati. Téma bylo jasné: budoucnost Kozí dráhy. „Na schůzi jsme vysvětlili jaké jsou možnosti provozování Kozí dráhy. Bude záležet na konkrétních obcích a jejich zastupitelích. Případné převzetí Kozí dráhy obcemi by nemělo vliv na obecní rozpočty. Přesné detaily budeme ještě řešit,“ dodal Doubrava.

Na schůzi byl přítomen i starosta Novosedlic Karel Kalaš. „Stát dal Kozí dráhu na seznam tratí, které chce zrušit. Nekonzultoval to vůbec s obcemi. Takový postup se nám nezdá vůbec šťastný,“ sdělil starosta Novosedlic Kalaš. Stát pro letošek vyřadil Kozí dráhu ze seznamu tratí, které chce zrušit. Existuje totiž platná smlouva pro rok 2011 na zajištění osobní dopravy na trati Děčín - Oldřichov mezi obcí Telnice a firmou RegioJet (patří do skupiny Student Agency). (kos)

Kozí dráha ožila žlutými vlaky
Vlaky na Kozí dráze přestaly pravidelně jezdit v prosinci 2007. Kraj kvůli ztrátovosti neobjednal dopravu. Uvažovalo se o tom, že trať se zcela zruší a místo ní se vystaví dálniční přivaděč. To však zamítlo ministerstvo životního prostředí. Několik víkendů v loňské roce jezdily úspěšně na „Kozině“ vlaky Student Agency.