Smog je opět vážným problémem severočeských měst.

Tentokrát je za tím vším především polétavý prach, označovaný písmeny PM a číslicí, znamenající velikost prachové částice v mikronech.
Ke konci roku byly limity PM překročeny v Teplicích a v Krupce až devítinásobně. „Při smogu se mi hůře dýchá. Když je inverze a smog, tak raději nevycházím ven,“ řekl důchodce Jan Kopecký z Teplic.

Loni bylo podle Integrovaného registru znečištění (IRZ) zaznamenáno překročení limitů PM10 celkem třiašedesátkrát oproti roku 2009, kdy byly limity překročeny sedmačtyřicetkrát.

Jak škodí polétavý prach zdraví?
Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede k vyšší úmrtnosti.
Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.
Prach na sebe navíc navazuje další zdraví škodlivé látky, třeba karcinogenní. Platí také, že čím menší číslo je za písmeny PM, tím horší jsou při dlouhodobém vdechování jeho účinky na zdraví. PM1 už proniká i do plicních sklípků. Polétavý prach, označovaný písmeny PM a číslicí, znamenající velikost prachové částice v mikronech.

Co to v praxi znamená? Úřady znovu doporučují při vyhlášení signálu „Regulace“ nevycházet, nevyjíždět s autem, omezit větrání i topení doma uhlím. Tak, jak to mnozí pamatují v dobách minulého režimu. S tím je pak spojena nutnost regulace elektráren, tepláren a dalších znečišťovatelů.
Co se takzvaných lokálních topenišť týká, největším problémem je, že hodně domácností využívá zastaralé uhelné kotle. „Problém nastává při spojení zastaralého kotle, který má nízkou účinnost spalování s nekvalitním uhlím,“ uvedla k tomu například Zora Kasiková z ekologického sdružení Arnika s tím, že dalším problémem je, že lidé často spalují v kotlech odpady. (kos,wv)