Práce byly okamžitě přerušeny a na místo v neděli kolem 17. hodiny dorazil Kamil Novák, technik archeologického výzkumu a Michael Soukup, archeolog Regionálního muzea v Teplicích. Na místě byly kromě kosterních ostatků objeveny i nějaké zřejmě středověké střepy. O tom z jaké doby pocházejí a zda jde o nález z nějakého pohřebiště bude jasné až z toho, co zde archeologové naleznou. O nálezu byla informována i policie. v úterý 7.7. by se mělo rozhodnout o dalším postupu stavebních prací. V poslední době došlo k několika zajímavým archeologickým nálezům. Například v Lahošti došlo k nálezu zbytků domů z mladší doby bronzové, v kamenolomu v Měrunicích byly objeveny nálezy z doby železné, pozdní doby bronzové i pozdní doby kamenné. Pokračuje i práce archeologů na hradě v Krupce.