Schmettanova vila

Nejde sice o historicky zapsanou památku, nicméně objekt svoji významnou historii nepochybně ve vztahu k městu má. Vilu ve Skleničkově ulici nechal postavit v historii města asi nejvýznamnější starosta Josef Schmettan (1895 1918), který stojí rovněž za vzhledem stávající radnice na náměstí. A byl to právě on, pod jehož starostovskou správou se z Bíliny stalo tehdy moderní město, vybavené vodovodem a kanalizací.

Asi nejvíce pak vešla starostova vila do paměti v období, kdy zde působil Dům pionýrů. Po revoluci v roce 1989 ji ale musela tato organizace opustit. Od té doby pak objekt osiřel, což se také podepsalo na jeho vzhledu.

Vila chátrala. Poté, co se dostala z městského mobiliáře do soukromého sektoru, se sice objevily pokusy o znovuoživení, ale nesetkaly se příliš s úspěchem. Přes různé vlastníky se nakonec tento dům na nábřeží Bíliny dostal do rukou spolku Klub přátel Josefa Masopusta.

Příběh domu pokračuje

„V Bílině jsem se narodil, okolo vily jsem chodil jako malý kluk a i později sledoval její osud. Bylo mi líto, že zůstala v tak špatném stavu," říká Jiří Hora, který je spolu s dalším Bíliňákem Petrem Procházkou zakladatelem Klubu přátel Josefa Masopusta. To, že má k objektu velmi vřelý a osobitý vztah, bylo vidět také při prohlídce, na kterou nás v minulých dnech pozval.

Při procházení jednotlivých místností vyprávěl nadšeně o historii, současnosti a také měl zcela jasnou představu o budoucím využití. „Kdybyste viděl, jak to vypadalo, než jsme se tu pustili do práce, tak tomu ani neuvěříte, jak se to podařilo zrekonstruovat," říkal Hora, a přitom listoval v telefonu v galerii historických fotografií.

close Schmettanova vila v Bíině po rekonstrukci. zoom_in Na opravu se podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad a to s cílem vybudovat zde multifunkční komunitní centrum. Dané využití, i když ještě není rekonstrukce vily zcela dokončena, nabírá zcela jasný směr.

„Po dokončení rekonstrukce bude objekt využíván prostřednictvím organizovaných spolků, které působí v našem regionu. Partnerem je například prostřednictvím Fondu ohrožených dětí teplický Klokánek," naznačuje Horův kolega a zároveň předseda spolku Klubu přátel Josefa Masopusta, Petr Procházka.

„Počítáme se zřízením kontaktního místa pro Bílinu a spádové obce. Své zázemí zde bude mít i Historický spolek města Bíliny," doplnil s tím, že cílem projektu je vrátit vile život a zároveň podpořit spolkovou činnost na území města Bíliny.

„Ne všichni mají své zázemí pro setkávání, besedy, přednášky. Budou nastavena určitá pravidla, na základě kterých budou mít organizované skupiny možnost zázemí vily vyžít."

Své zázemí zde bude mít samozřejmě také Klub přátel Josefa Masopusta, neboť i on potřebuje prostory. V myšlenkách Jiřího Hory se už rýsuje také jakási malá výstavní síň věnovaná právě držiteli Zlatého míče, který má svoji vazbu na Teplicko. Takže to, že vilu koupil právě Masopustův spolek, není žádnou náhodou.

„Rekonstrukce vily byla jedním z našich dlouhodobých cílů a máme velkou radost z toho, že se nám tento záměr podařilo splnit. Je to naší prioritou," prozradil v bílinském zpravodaji, kde se už také psalo o rekonstrukci vily, Petr Procházka za Klub přátel Josefa Masopusta.

close Schmettanova vila v Bíině po rekonstrukci. zoom_in Dotační peníze ROP

Jak už bylo zmíněno, spolku se podařilo získat na rekonstrukci dotaci z operačního programu ROP Severozápad. Činila 15 milionů korun. Podle pravidel ROPu taková dotace představuje maximálně 85 procent z celkových nákladů. Nadšenci okolo filantropa Jiřího Hory ale dali do znovuoživení starostovy vily, kterou lze považovat za jednu z dominant Bíliny, už také další nemalé peníze ze svého.

O tom, jak se jim podařilo opětovně vdechnout život do tzv. starostovy vily, se bude moci veřejnost přesvědčit ještě do konce tohoto roku. S otevřením se počítá v listopadu.