Divadelní herec, režisér a moderátor Petr Stolař patří k velmi známým absolventům teplického gymnázia. Dodnes vzpomíná na přijímací zkoušky, jako kdyby to bylo včera. Také on zmatkoval. „Dostali jsme za úkol spočítat i obsah pláště kužele, ale já si namaloval jehlan,“ svěřil se Deníku umělec z generace tzv. Husákových dětí. Je důkazem toho, že i dnešní padesátníci u testů z matematiky a češtiny čelili jako teenageři nervozitě. „Byl to stres z nového prostředí a z čekání na zadání. Já hodně celý život improvizuji, ale tenkrát, kór u té matematiky, se improvizovat nedalo. Čeština mě tolik neznervózňovala, ta mě dodnes živí,“ dodal zakladatel Divadla V Pytli, který nakonec přijímačky zvládl a byl přijat.

O to samé usiluje nová generace talentů

V okresu Teplice zvládali nejlépe loňské přijímací testy z češtiny i matematiky žáci, kteří se hlásili právě na Gymnázium Teplice. V průměru testy splnili na 68,3 procenta (Čj) a 51,2 procenta (Ma). Ředitele gymnázia Zdeňka Bergmana to nepřekvapuje. „Je to očekávatelný výsledek. To, že se na gymnázium hlásí ti, kteří jsou nejschopnější zvládnout přijímací testy, se dá předpokládat, protože gymnázia jsou odrazovým můstkem pro studium na vysokých školách,“ sdělil. Podle něj svou roli hraje také renomé školy. „K nám se hlásí ti, kteří chtějí v životě něco dokázat, ti, kteří mají ambice. A pokud je sami nemají, tak je mají jejich rodiče, a proto pro ně vybírají ty nejnáročnější školy,“ dodal ředitel.

O přijetí na teplické gymnázium nerozhodují jen body z testů u přijímaček, ale do celkového výsledku se započítávají i body za prospěch na základní škole a za úspěchy v oficiálních vědomostních soutěžích. Pro srovnání: loni měl poslední přijatý žák 30 bodů z testu z češtiny a jen 14 bodů z testu z matematiky, ale na gymnázium se dostal díky vyššímu počtu bodů za základní školu, zatímco jiný uchazeč kvůli horším výsledkům v ZŠ u přijímaček neuspěl, přestože testy měl za 31 a 21 bodů.

Zadní část teplického zámku, probíhá tam oprava, záchranáři tam byli povoláni na stavbu.
Tragédie na zámku v Teplicích. Vrtulník kvůli tomu usedl na louce v Zámecké

Teplické gymnázium pro letošní rok přijímá 168 žáků ke čtyřletému studiu. V plánu má otevřít šest tříd - v každé by tedy bylo 28 žáků, což se zřejmě splní. Poptávka totiž převyšuje nabídku. Do 28. února se na čtyřleté studium přihlásilo 312 uchazečů, z toho 182 v první prioritě.

Škola si zakládá na tom, že po maturitě pokračují ve studiu na prestižních vysokých školách. Přibližně třetina absolventů míří na pražskou Univerzitu Karlovu. „Naše škola poskytuje velmi dobré podmínky pro možnost volby vlastní vzdělávací cesty. Máme několik desítek volitelných předmětů, takže žák si ve vyšších ročnících může vybrat cokoliv chce, podle toho jaký je jeho profesní zájem, co by rád dál studoval,“ upozornil ředitel. Zájem o školu podle něj zvyšuje i péče o nadané žáky, pro které se dělají výukové skupiny.

Individuální přístup a specializované studijní programy

Biskupské gymnázium v Bohosudově, pod které spadá i základní škola, zaznamenalo loni u přijímaček z češtiny a matematiky průměrnou úspěšnost 66,9 % a 46 %. Podle zástupce ředitelky Petra Lisnera čím dál víc uchazečů bere přijímací zkoušky na gymnázium velmi vážně. „V posledních týdnech do toho opravdu šlapou, učí se a připravují,“ sdělil. Úspěšnost podle něj zvyšují také kvalitní učitelé češtiny a matematiky. Toto gymnázium se od ostatních liší menším počtem žáků - v každém ročníku čtyřletého studia je jen jedna třída. „Přístup k žákům je u nás víc individuální. Troufnu si říct, že znám každého žáka naší školy. U nových si nepamatuji všechna příjmení, ale vím, kam patří. Nejsme mamutí podnik a na vztazích mezi učiteli a žáky je to znát,“ dodal Lisner.

Pokácené sakury v Teplicích. Stály na kolonádě vedle DK Teplice.
Proč musely pryč okrasné sakury u DK Teplice? Zeptali jsme se na magistrátu

Gymnázium a Střední průmyslová škola v Duchcově, což je jedna vzdělávací organizace, nabrala loni také dobře připravené uchazeče. Přijímačky na gymnázium splnili žáci v průměru na 65,8 % u češtiny a na 47,6 % u matematiky, na průmyslovce byla úspěšnost 50,7 % a 34,2 %. Podle ředitelky školy Hany Kutákové to byl uspokojivý výsledek, který je doprovázen vyšší zájmem o gymnázium a průmyslovku. Příčinu vidí v silných ročnících i v atraktivním vzdělávacím programu. „Na střední průmyslové škole máme obor stavebnictví se zaměřením na architekturu a interiérový design, což je lákavý a perspektivní obor. V něm každý rok registrujeme nejvyšší nárůst počtu uchazečů,“ uvedla ředitelka. Na profilaci tohoto čtyřletého studijního oboru zakončenému maturitní zkouškou škola věnuje veškeré disponibilní hodiny, které jí umožňuje legislativa, takže architekturu a design žáci studují už od prvního ročníku. „V tom jsme jedineční,“ uvedla ředitelka. Podle ní stojí za převisem poptávky i možný rostoucí zájem o technické vzdělávání. „Jsem optimistická a věřím, že k tomu přispívá také stoupající renomé naší školy,“ dodala Kutáková.

Progres v technických oborech vnímá i Aleš Frýdl, ředitel Střední školy stavební a strojní Teplice. Tato krajská škola využívá díky investicím za stovky milionů korun nový kampus a špičkové dílny. „V kvalitě vzdělávání jsme se posunuli výrazně dopředu,“ řekl ředitel. Škola usiluje o nákup dalšího vybavení, včetně nových strojů řízených pomocí počítače. Lepší prostředí pro výuku podle ředitele usnadňuje dětem výběr budoucí profese. „Komunikujeme se základními školami a zveme je na sdílení učeben, kde vidí kromě nejmodernějšího vybavení hlavně obrovské zaujetí našich zaměstnanců a žáků,“ sdělil ředitel.

Miroslav Račko je náčelníkem krušnohorské služby od roku 2020.
Pět set zásahů. Zima ale ještě nekončí, říká náčelník Horské služby Krušných hor

Letos tato střední škola přijme zhruba tři stovky nováčků. Zaevidovala celkem 792 přihlášek, z toho v první prioritě 260, ve druhé 271 a ve třetí 261. Rozhodování o přijetí se řídí bodovým systémem s několika kritérii, v němž má největší váhu výsledek obou testů přijímacího řízení. Minimální hranice pro přijetí je 10 bodů z matematiky a 10 bodů z češtiny. Šanci na přijetí snižují i špatné známky na základce. V roce 2023 byla průměrná úspěšnost uchazečů 33,6 % v testech z češtiny a 21,1 % v testech z matematiky. „Očekávám, že letos budou výsledky trošku lepší, protože žáci se budou připravovat na přijímací zkoušky mnohem zodpovědněji než v jiných letech,“ uvedl ředitel.

Novela školského zákona umožnila prioritní seřazení škol na přihlášce, takže většina uchazečů by měla být rozřazena na školy hned po prvním kole. Letošní deváťáci si mohli nově podávat přihlášky až na tři střední školy podle pořadí, na kterou se chtějí nejvíc dostat. Za oba testy tvořící dubnovou přijímací zkoušku (Ma a ČJ) mohou získat dohromady nejvýše 100 bodů (2x50). Střední školy už nemají zákonnou povinnost zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ, ale mohou toto kritérium použít. Například SŠ stavební a strojní Teplice započítává průměr posledních dvou vysvědčení za ZŠ i účast v soutěžích.

Petr Stolař před rokem 1989 zažil období, kdy se odborné, technické a všeobecné vzdělávání sbližovalo. Na gymnáziu tehdy byly povinně volitelné obory s odbornou přípravou. Stolař si vybral estetiku, ale dostal strojírenství. Teď je za to vděčný, protože maturoval ze strojírenství za jedna a v divadle si díky znalosti různých technologií umí jako umělecký šéf sestavit různé věci.
A co by doporučil dětem při výběru střední školy? „Na rovinu. V patnácti letech výš kulový, čím budeš a co tě v životě bude čekat. Důležité je, aby tě ten obor bavil. Rozhodnutí dělej víc srdcem, než co sis vypočítal, že by bylo vhodnější do budoucna. Protože budoucnost ti to za deset let nebo možná už za rok úplně změní,“ řekl umělec. Mnozí dospělí podle něj bývají nešťastní ze své profese, protože moc kalkulovali a vše vsadili na budoucí imaginární úspěch. „Bez lásky k oboru či řemeslu to nejde,“ dodal absolvent teplického gymnázia, který šel za svým snem a dodnes rozvíjí svou kreativitu.

Úspěšnost: Název školy - český jazyk a matematika
Gymnázium Teplice 68,3 a 51,2
Biskupské gymnázium Bohosudov 66,9 a 46
Gymnázium Duchcov 65,8 a 47,6
SPŠ Duchcov 50,7 a 34,2
HŠ, OA a SPŠ Teplice 46,6 a 29,3
SŠ AGC 41,2 a 24,9
SŠ stavební a strojní Teplice 33,6 a 21,1
SŠ obchodu a služeb Teplice 35,3 a 14,2

Legenda: Přijímací testy - střední školy v okrese Teplice
Podle čeho řadíme školy? Čísla u jednotlivých škol ukazují, jakých výsledků při přijímačkách průměrně dosáhli všichni uchazeči o studium na dané škole. Čím vyšší číslo, tím lepší průměrný uchazeč. Čísla zahrnují přijaté i nepřijaté žáky.
Zdroj: Data Deník získal od projektu prijimacky.ai, který je zpracoval na základě oficiálních dat z Cermatu.