Včera proběhlo první kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Pro zájemce o studium se otevřely dveře gymnázií, středních odborných škol i učilišť. Většina škol připravila pro uchazeče různé testy, z matematiky, českého jazyka, cizích jazyků a dalších předmětů podle zaměření školy. Některé školy však přijímací zkoušky vůbec nedělaly.

Průmyslovka brala bez přijímaček

Velká změna čekala na zájemec, kteří se hlásili na teplickou průmyslovku. Ta totiž letos přijímací zkoušky nedělala. „O naši školu byl velký zájem, proto otevíráme ještě jednu třídu navíc, z původních třech budou čtyři. Zájemci absolvovali informační pohovor. Uchazeči se slabším prospěchem byli přeřazeni na jiné obory. Většinou souhlasili,“ řekl Vlastimil Klobása, ředitel školy. Upřesnil, že akorát pro výběrovou třídu proběhl ještě minipohovor v autoučebně. Na závěr dodal, že Střední průmyslová škola Teplice se snaží být po teplickém gymnáziu druhou nejlepší školou v okrese.

O gymnázium byl velký zájem

Obrovský zájem byl tradičně o Gymnázium Teplice. To bude pro školní rok 2007/ 2008 přijímat 58 uchazečů do prvních ročníků osmiletého gymnázia a 108, tedy téměř dvojnásobek, do prvního ročníku čtyřletého gymnázia. „Do prim se nám přihlásilo 76 dětí a do kvint 117. Doufám, že výsledky budou večer na netu a zítra budou vyvěšené ve vestibulu školy,“ uvedl včera ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman.
Po chodbách školy pobíhala dítka a sdělovala si dojmy ze zkoušek. „Teď jsme psali češtinu, bylo to teda těžší než matika. Doufám, že jsem to zvládl,“ věřil Patrik Biedermann po zkouškách do primy.
Před školou i v jejích prostorách čekali netrpěliví rodiče. Myšlenka, aby jejich dítě šlo na gymnázium se většinou rodí v jejich hlavách. „Syn se na základní škole nudí, na gymnázium jde, aby se trochu zaměstnal,“ vysvětlila Gabriela Hauptvogelová, maminka snad budoucího primána.

Jsou gymnázia stále výběrovými školami?

Ostatní gymnázia v okrese zaznamenala menší zájem. Gymnázium v Bílině například otevře jednu primu a v případě čtyřletého gymnázia bude pouze doplňovat kvintu. „Počkáme ještě na výsledky druhého kola, které uděláme jak pro osmileté, tak pro čtyřleté gymnázium,“ doplnila ředitelka Jaroslava Mrázová.
Druhé kolo přijímacích zkoušek vyhlásí i duchcovské gymnázium, kam na přijímací zkoušky do primy přišlo 24 dětí a 17 uchazečů do kvinty.
Čísla jasně ukazují, že počty uchazečů na gymnázia nejsou tak vysoké, aby si školy mohly vybírat elitu, kterou pak naplní své třídy. Tento fakt kvalitu gymnázií samozřejmě nesnižuje, ale ztěžuje práci pedagogů. Ti tak na gymnáziích kolikrát musejí učit i méně nadané žáky, což vyžaduje mnohem větší úsilí a trpělivost.