Opozice hospodaření současného vedení města kritizuje. „Zpočátku volebního období jsem vás nabádal, abyste více pracovali. Teď jsem to ale přehodnotil. Bude lepší, když už nic nebudete dělat, protože to děláte nehospodárně,“ komentoval nakládání s městskou pokladnou Zdeněk Rendl, který v opozici vedení města vystupuje za Bílinské sociální demokraty.

TO BY NEBYLO NORMÁLNÍ

Kriticky vnímá připravený rozpočet také Pavel Pastyřík ze sdružení Moje Bílina. „Od roku 2015 není město schopné proinvestovat více než polovinu navržené a schválené částky. Přesto každý rok, zcela proti logice a jejich schopnosti efektivně řídit investiční akce, částku určenou na výdaje navyšuje,“ míní Pastyřík.

Představitelé bílinské radnice se ale brání, že se naopak snaží chovat hospodárně. Starosta Oldřich Bubeníček dokonce kritiku rozpočtu ze strany opozice považuje za normální stav v Bílině. „Aby opozice hlasovala pro rozpočet, to by nebylo normální,“ reagoval na kritická slova během debaty zastupitelů o investičních plánech města.

Příjmy v Bílině pro příští rok plánují ve výši 347 milionů korun, celkové výdaje ve výši 452 milionů. Na první pohled schodkový rozpočet ale město nezadluží. Výsledný schodek ve výši přibližně 105 milionů korun pokryjí zdroje z minulých let, které mají v Bílině v městské pokladně. Plánované saldo odčerpá zhruba polovinu z dostupných rezerv města.

K největším investičním akcím patří rekonstrukce centrálního náměstí, rekonstrukce ulice 5. května a modernizace objektu s označením Černý kůň na Mírovém náměstí.

ZMĚNÍ SE SYSTÉM PARKOVÁNÍ

Podle místostarostky Zuzany Bařtipánové (ANO 2011), některé z těchto projektů už běží. „Průběžně pracujeme na chystané rekonstrukci náměstí, která bude v příštím roce. Oživí se tím celý střed města. Trochu se změní systém parkování,“ uvedla. 

Schvalování rozpočtu provázela v Bílině diskuze, během které se hovořilo především právě o plánovaných investicích, a to i ve vztahu k potřebám města. Opoziční zastupitel Pavel Pastyřík ze sdružení Moje Bílina je vůči plánům města skeptický.

„Letos se mělo proinvestovat 146 milionů, ve skutečnosti to byla jen polovina. A v roce 2018 dokonce hodlají proinvestovat téměř trojnásobek toho, co se jim horkotěžko podařilo proinvestovat letos. Takový rozpočet je k ničemu a svádí k mnoha spekulacím,“ komentoval zastupitel z bílinské opozice. 

Místostarostka Zuzana Bařtipánová si to ale nemyslí. „Převádíme z letoška ušetřené peníze a chceme je do města s rozvahou investovat,“ reagovala v diskuzi o rozpočtu.