Nešlo ale o informace přímo z pozice vedení družstva SBD Mír, nýbrž ze strany jeho členů okolo Zdeňka Kotaly, kterým se nelíbí hospodaření uvedeného subjektu. Vzniká proto také oficiálně občanský spolek ProMír, který chce některé věci ohledně hospodaření družstva přímo řešit. Třeba dosáhnout možnosti převodu bytů do osobního vlastnictví, čemuž se vedení družstva prý zatím brání.

„Když zde existuje možnost, rozhodovat o svém bydlení, majetku a budoucnosti samostatně, nevidíme důvod, proč by o tuto příležitost měl družstevník, který o to stojí, přijít," míní Zdeněk Kotala, jeden z členů vznikajícího spolku (dříve občanského sdružení) ProMÍR. Právě tento subjekt stojí za organizací středeční besedy, také za letáky ve schránkách a nebo za bilboardy ohledně kampaně Jde do!

„Když to jde v jiných družstvech, proč by právo na bezúplatný převod nemohl být uplatněn i v SBD Mír? Vznesl v sále DK do pléna otázku Zdeněk Kotala.

Vše podle něj záleží na samotných delegátech, kteří zastupují jednotlivé objekty a kterým družstevníci vložili do rukou důvěru.

A jak toho dosáhnout? „Stačí prostřednictvím delegátů odhlasovat bod stanov, který možnost převodu do osobního vlastnictví umožňuje a to u bytových jednotek, které spadají do bytové výstavby předrevolučních let," dodává Zdeněk Kotala v prohlášení.

„Středečního informativního setkání v DK Teplice se zúčasnily dvě stovky družstevníků," řekl Deníku Petr Jílek, který nově vznikající spolek ProMír v Teplicích zastupuje ve vztahu k médiím.

-----------------

„Naším cílem není dosáhnout zániku družstva. Myslíme si ale, že každý člen družstva by měl mít možnost se svobodně rozhodnout, zda chce zůstat v družstvu, nebo bude o svém majetku rozhodovat sám."

Zdeněk Kotala

-----------------

Co na převody bytů do osobního vlastnictví říká Marek Andrášek, coby předseda družstva?

Ve čtvrtině objektů to nepřichází ani v úvahu

„Nepovažuji za šťastné otevírat otázku převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví.

Jednotlivých důvodů pro to je více, ale všechny jsou spojeny jedním významným pojítkem, a to zajištěním základního účelu bytového družstva, tedy kvalitního bydlení jeho členů.

Někteří tvrdí, že výhodou bytů v osobním vlastnictví, je skutečnost, že není potřeba ničí souhlas k nájmu takového bytu. Tomu je třeba dát zcela za pravdu. Stejně tak je ale pravdou, že obyvatelé jiných bytů v domě pak ztrácejí jakoukoliv efektivní možnost takový nájem ukončit v případě, že nájemce bude opilec, narkoman, asociál nebo bude třeba příliš hlučný.

Je třeba také uvést, že v případě SBD Mír, v cca čtvrtině objektů v majetku družstva, nepřichází převod družstevních bytů do osobního vlastnictví vůbec v úvahu. Protože nevznikly v rámci družstevní výstavby."

Vybráno z aktuálního Zpravodaje družstva (květen).

K převodu bytů se ještě v Deníku v rozhovoru s předsedou Markem Andráškem vrátíme podrobněji.

---------------------