Zhotovení nového nástroje si vyžádá investici 80 milionů korun. Část prostředků by měla pokrýt celonárodní sbírka pořádaná Nadačním fondem Svatovítské varhany. Žádost o dar doputovala i do Hrobčic.

„Příspěvek nebyl schválen, venkov nemůže do hlavního města přispívat! Radě obce se tato žádost zdála dokonce neetická. Sami máme potíží dost. Na území obce máme pět kostelů. Čtyři z nich jsou bez jakéhokoliv vybavení a tři z nich jsou v havarijním stavu. O kostely se u nás musí starat spolky, jelikož nikdo o kostely nejeví zájem," řekla starostka Hrobčic Jana Syslová.