Vedení města si nechalo vypracovat audit. Kontroloři našli v hospodaření chyby.

Audit ukázal mimo jiné to, že současný ředitel Kaskády Martin Berger během své dovolené opakovaně čerpal pohonné hmoty do služebního auta, podle kontrolorů tak kulturní dům přišel o bezmála osm tisíc korun. Pod Bergerovým vedením měly vzrůst o 142 procent náklady na reprezentaci a dokonce patnáctinásobně náklady na opravy aut. Podle auditu v účetnictví za loňský rok nesouhlasily částky za více než 400.000 korun.

Pikantní na celé věci je, a poukázal na to během jednání zastupitelů Aleš Tallowitz, že Martin Berger pro obhajobu činnosti Kaskády využil služeb stejné advokátní kanceláře, kterou běžně využívá město Bílina. Tedy na straně „žalobce" i „obhajoby" stojí prakticky stejný subjekt. Právě tato advokátní kancelář připravila pro Martina Bergera obhajobou zahalené vyjádření ke špatnému a městem Bílina v čele s Josefem Horáčkem napadanému hospodaření Kaskády.

Poměrně bouřlivou diskuzi k tomuto bodu mezi zastupiteli otevřel Petr Rosenkranz, který přišel se zcela jasným stanoviskem: „Pan ředitel svým řízením, respektive neřízením, umožnil, že nastal stav, kdy se nedá vyloučit, že se v Kaskádě kradlo," řekl. „Řízení domu manažersky nezvládl," dodal s tím, že je pro odvolání z funkce. To ale musí udělat pouze rada města, která ho do čela Kaskády jmenovala.

Radní si s tím budou muset nějak poradit. Konečně rozhodnutí zastupitelů, které přijala většina, totiž je, že to rada prakticky dostala za úkol.

Na dřívější opakované působení Moravce v Kaskádě vzpomněl také Roman Šebek, který během několika minut připomněl celou hierarchii ředitelů Kaskády od působení Svatopluka Vašuta, přes zmíněného Moravce, následně Máchy, Skopcové, přes bývalou pověřenou ředitelku Soukupovou a Mleje až po současného Bergera.

„Až na některé výjimky se do Kaskády v tichosti dávaly peníze, aby se lepil bordel v účetnictví. A nikdo se z toho nepoučil. Máme to tady zase," uvedl.

Na obhajobu současného vedení se ozval místostarosta Zdeněk Rendl jun. „Za dobu ročního působení Martina Bergera se zvýšila návštěvnost akcí. Musí se vypořádávat s minulými problémy, které tu byly. A nejde to ze dne na den. Nesměšujme tady funkční období několika ředitelů," reagoval.

Místy až politické boje v diskuzi uzemnil hejtman Oldřich Bubeníček, který je rovněž zastupitelem v Bílině:

„Fakta jsou jasně dána. Obhajujete tady neobhajitelné. Nebýt to v Bílině, tak je to hned vyřešeno."

A zcela jasný vzkaz směrem k radním vyjádřila Ludmila Vážná: "Proboha, když někdo takto v takové funkci pochybí, tak se to řeší hned. Odvolá se. A basta fidli."

Do Bíliny se v dalších vydáních Deníku ještě vrátíme.

------------------

Martin Berger žádnou vinu necítí:

„Věci, které jsou mi vytýkány, tak ty jsem řešil postupně, jak jsem nastoupil do funkce. Doplácím na to, jak to fungovalo dříve. Skutečnosti, které odhalil nezávislý audit, jsou z větší části už vyřešeny. Takže náprava funguje. Necítím žádnou velkou vinu. Radním připravím podrobnou zprávu. Vytahují se věci, které jsou staré několik let, když jsem ještě nebyl v Kaskádě. Vidím v tom i to, že někdo z dřívější doby, kdo tady má dluhy, chce odpoutat pozornost. A k tomu, že jsem si čerpal do auta během dovolené pohonné hmoty na účet Kaskády, mohu uvést, že jsem si omylem spletl kartu. A vše jsem už zpětně uhradil.

Za mého působení k žádnému jinému zpronevěření peněz nedošlo. Jde mi o kulturu v Bílině. Dokonce jsem osobně jsem jezdil za některými umělci a přesvědčoval jsem je, že se situace v Kaskádě změnila, že nemají mít obavy sem jezdit."

------------------------------------------------------------------------------------
Pod čarou:

Pozn: Z článku byla dodatečně vymazána věta - Na Moravcův dobrý cit a především kontakty pro kulturu zavzpomínal zastupitel Jiří Závodský, když se v zastupitelstvu probírala ekonomická situace v městském kulturním centru, příspěvkové organizace. Šlo o omyl, který je upřesněn níže.

Další text z novin (s datem 16.4. 2014:

Bílina - Dnes se ještě vracím v Deníku k bílinskému zastupitelstvu, kde se projednávalo hospodaření Kaskády, coby příspěvkové organizace města. Informoval jsem o tom v sobotním deníku. V článku, který průběh jednání a hlasování zastupitelů popisoval, jsem nechtěně zaměnil fakta v tom smyslu, že jsem vyjádření ohledně kladného fungování Kaskády za Antonína Moravce v dřívějších dobách, omylem přiřknul zastupiteli MUDr. Jiřímu Závodskému. Správně ale mělo být, že o kladném působení Antonína Moravce vzhledem ke kultuře v Bílině hovořil ještě před Jiřím Závodským v příspěvku zastupitel Pavel Prchal.

Dnes se k průběhu diskuze tedy vracíme. Pavel Prchal ve svém příspěvku poukázal na to, že: „Kultura v Bílině víc a víc upadá. Rapidně tady šla nahoru za pana Moravce. Od té doby to kolísá a teď to padá zase strmě dolů. A je na nás, abychom s tím něco udělali."

Podpořil návrh na nové výběrové řízení, a přijmutí nového člověka, který by měl manažerské schopnosti a především kontakty v oblasti kultury. „Je to právě o osobních kontaktech, umět sem ty lidi přitáhnout. Jako to fungovalo za Tondy," řekl.

Připomeňme, že vše se točí okolo hospodaření Kaskády, v jejímž čele je teď Martin Berger. Audit ukázal na nesrovnalosti v účetnictví. (viz sobotní článek, přečíst si ho můžete na webu Deníku.)

Problémy v hospodaření se v bílinské Kaskádě táhnou už delší dobu. V této souvislosti ale při jednání padala také slova, že by v čele Kaskády měl být člověk, který rozumí kultuře. Ale i to vyvolalo otázky.

„Co to znamená, rozumět kultuře? Ptal se právě Jiří Závodský ve svém diskuzním příspěvku. „Jak by to mělo tedy být. Osobně si myslím, že kultura pro Bílinu závisí také na sociálním rozložení obyvatelstva (uvedl s odkazem na megalomanský projekt Vivaldiana - poz. red.). Nejlépe si myslím to tady dělala paní Skopcová, která, co mám informace, musela tehdy odejít jen pro pár sponzorských vstupenek," říkal s odkazem na to, jak se během jednání hovořilo o různém hospodaření Kaskády a problémy s účetnictvím.

„Éra paní Skopcové v KC Kaskáda byla z mého pohledu jedna z nejzdařilejších. A to jak po stránce kulturní, tak i ekonomické. Důvody jejího odvolání působí v kontrastu s „vystrajaním" pana Bergera až směšně," napsal v mejlu redakci Deníku, když poukazoval na mylnou interpretaci jeho vyjádření, zmíněném v úvodu článku.

Závěr celého jednání o Kaskádě v zastupitelstvu je, jak už jsme uvedli v sobotu, že o dalším osudu současného ředitele Martina Bergera, respektive jeho setrvání ve funkci ředitele, bude rozhodovat rada města. Právě radním totiž při hlasování zastupitelé vystavili jasný úkol, odvolat ho.