Masopustní setkání se letos konalo u Besedy. Odpoledne byl průvod obcí. Nakonec účastníci masopustu pohřbili basu.