Termín dokončení další dopravní komplikace – opravy omítky železničního viaduktu a odstranění provizorních semaforů, není zatím známý.

Na redakci Litoměřického deníku se v posledních dnech obrátilo několik řidičů. Pokládali téměř shodné dotazy. Ty jsme předali tiskovému odboru Ředitelství silnic a dálnic ČR, které opravu jedné z nejvytíženějších silnic v ČR zajišťuje. Otázky i odpovědi dnes otiskujeme.

V příštích týdnech bude probíhat zřejmě i oprava silnice Lovosice – Siřejovice. 
O té budeme dále v Deníku informovat.

Ředitelství silnic a dálnic vysvětlilo, proč dochází k dopravním komplikacím u Lovosic

Proč oprava neprobíhala krátce po povodni, kdy byla silnice ještě zavřená, ale řadu dní tu už nebyla voda?
Tyto opravy jsou v rámci škod po zimě. Předání staveniště proběhlo dne 31. 5. 2013, pak přišly povodně. Po povodních, jelikož silnice byla pod vodou, byla prováděna diagnostika. Z důvodu tohoto zdržení byl uzavřen termínový dodatek do 31. 7. 2013.

Proč opravy neprobíhají o víkendech nebo ve večerních a nočních hodinách?
Práce neprobíhají o víkendech nebo ve večerních a nočních hodinách, jelikož toto nebylo v zadávacích podmínkách.

Do kdy budou práce probíhat?
Práce by měly být ukončeny do konce příštího týdne.

Proč neprobíhá vše najednou? Tedy proč za frézovacím strojem nejede stroj „záplatovací"?
Bez odpovědi.