Komickou operu o třech dějstvích na libreto Karla Sabiny napsal Bedřich Smetana v letech 1863 1866, premiéru měla 30. května 1866 v Prozatímním divadle v Praze. Než dosáhla definitivního tvaru, měla Prodaná nevěsta pět podob, které se měnily po několika představeních i v delších časových odstupech. Původní verzí byla opereta o dvou aktech s mluvenými dialogy. Takto se hrála do roku 1869. V tomto roce vznikla verze o třech aktech, která získala definitivní podobu prokomponováním mluvených dialogů v září 1870.

Žhavá současnost

Nastudování Prodané nevěsty pod pedagogickým vedením dirigenta Norberta Baxy se v Krušnohorském divadle zhostí účastníci Evropské hudební akademie, studenti operního zpěvu Vysoké hudební školy v Curychu. A stejně jako koncem 19. století postavil český národ sobě Národní divadlo, v roce 2014 se Tepličané sami spolupodílejí na slavnostním představení, uváděném na počest výročí „jejich" divadla. V této souvislosti není bez zajímavosti, že bylo v letech 1921 až 1924 postaveno z čistě městských peněz. Finanční prostředky na stavbu teplického městského divadla poté, co původní budovu zničil požár, byly získány vypsáním městské půjčky a přispěly na ni také obce Trnovany, Řetenice a Novosedlice, průmyslníci i starosta a městští radní. Ve 20. létech minulého století bylo složení obyvatelstva v našem městě převážně německé a není proto divu, že půjčky či dary na stavbu divadla byly upisovány pod heslem „lid by měl v divadle nalézti domov německého umění, k němuž bude putovat ve dnech radosti i strastí".

Prodaná nevěsta aneb Teplice sobě

Avšak zpět k Prodané nevěstě, která rozezní velký sál Krušnohorského divadla 17. července 2014. V roli principála, jehož part obsahuje nemalý recitativ, vystoupí primátor Jaroslav Kubera (alternuje Ian McCloy) a kromě jiného přivítá komedianty, kteří do Teplic přibyli až z daleké Kanady (myšlenka Evropské hudební akademie vzešla v roce 2007 ze spolupráce Norberta Baxy s Univerzitou Britské Kolumbie ve Vancouveru). Drobných rolí členů kočovné divadelní společnosti se pod režijním vedením Svatopluka Vašuta ujali členové Divadla Uličník Jiřího Baldy, Hereckého studia Domu kultury Teplice a s míči si na jevišti zažongluje potěr teplického fotbalového klubu. Taneční čísla jsou v gesci Tanečního divadla Teplice, v choreografiích Dagmar Bašusové se odehrají scény se sborem, vesničané zatančí skočnou a furianta. Což je mimochodem jediná převzatá lidová píseň, kterou Smetana v Prodané nevěstě užil. Typová podobnost jeho hudby s lidovou je zdánlivá a je výsledkem obratné a komplikované kompoziční práce. Důmyslná je i hudební charakteristika osob, například koktavého Vaška. (Představuje ho Spencer Britten v alternaci s Brentem MacKanziem). Hraje Severočeská filharmonie Teplice, premiérové představení 17. července dirigují studenti Vysoké hudební školy v Curychu, 1. akt Dominic Limburg, 2. akt Corinna Niemeyer, 3. akt Raphael Honegger. V reprízách se před orchestr postaví Norbert Baxa. Režie: Václav Novák.

------------------------------------------------

Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta, Krušnohorské divadlo 17. 7. v 19.00, 22. 7. v 19.00. 24. 7. v 17.00.

Předprodej vstupenek v pokladně Domu kultury Teplice.

-----------------------------------

Kubera na prknech divadla

Je asi lepší být v politice než v umění

Už zítra večer se rozezní v teplickém divadle tóny opery Prodaná nevěsta, v upraveném nastudování (více si k tomu přečtete na straně 3). Jednu z rolí v ději dostal také teplický primátor Jaroslav Kubera. Na prknech divadla nebude poprvé, už před lety si vyzkoušel roli číšníka ve hře Veselé Velikonoce.

Koho budete v opeře představovat?

V nastudovaném ději vystupují dva principálové, pravý a nepravý. Hraji toho falešného, který se v jedné ze scén vsunuje do kanadské skupiny, pak tam také hrajeme chvíli společně a pak už si jedou samostatně svoji nastudovanou operu. Do toho jsme nezasahovali.

Takže nepravý principál je ten „Teplický"?

Ano. Přivítám tam celou skupinu, poděkuji jim za dar, protože toto nastudování je vlastně dar k výročí divadla.

Byl problém nastudovat roli?

Scénáře se několikrát měnily, takže to bylo trochu obtížnější. Trénoval jsem si to při pendlování mezi Prahou a Teplicemi. Navíc jsem vůbec netušil, kolik zkoušení nastudování opery obnáší. A to ještě bude při dalších reprízách zasedat senát, takže já budu neskutečně jezdit sem a tam mezi Teplicemi a Prahou, abych mohl vystupovat.

Překvapilo vás při zkouškách něco?

Rozhodně jsem musel konstatovat, že je skoro lepší být v politice než v umění.

Proč?

Ty čekací doby ve hře, než přijdete na řadu, jsou strašný. Vystupuji až ve třetím dějství. A při zkouškách pořád jenom čekáte, až na vás přijde řada. A já nejsem čekací typ… A ještě horší to musí být při natáčení filmu, když se záběry opakují.

To bylo cigaret, že?

V kuřárně divadla jsem strávil opravdu drahný čas.