Podle Jiřího Konárka z výběrové komise ale pouze jeden splňoval všechny podmínky. Kdo to je zatím zůstává neveřejné.

Město Bílina se chce zbavit části bílinských kasáren, které má nyní ve svém majetku, již několik let. Část byla využita k pronájmu, ale další část chátrá, včetně hlavní budovy.

„Již několik let nemáme pro tento areál využití, proto jsme se rozhodli nabídnout ho za určitých podmínek k prodeji. Chceme, aby v areálu, v souladu s územním plánem, vznikla lehká výroba nebo obdobná činnost, která by občanům města přinesla nová pracovní místa," uvedla místostarostka města Bílina Zuzana Bařtipánová.

VEDENÍ MĚSTA JE VE SHODĚ

Záměr na prodej prošel zastupitelstvem města. Areál je v současné době rozdělen na tři části, přičemž jednu část využívají pro své účely městské technické služby (správní budova, parkoviště, garáže, haly, sběrný dvůr).

Vlastníkem druhé části je společnost TRUNN s. r. o. Třetí část (hlavní budova kasáren a přilehlé stavby, přilehlé plochy využívané jako parkoviště a tzv. buňkoviště), je předmětem prodeje.

Ve vedení města panuje obecná shoda v tom, že se s chátrajícím areálem musí něco udělat. „Je to dobrý záměr to prodat," podpořil prodej zastupitel Pavel Prchal.

„Neustále tam evidujeme krádeže," argumentovala na zastupitelstvu Olga Roučková, ředitelka technických služeb, které mají celý areál ve správě.

Opoziční zastupitel Petr Rosenkranz upozornil, aby zastupitelé vybrali takový záměr, který bude přínosem pro město. „Pokud přijdou žádosti, z nichž žádná z nich nebude taková, abychom jí vyhodnotili jako přínos pro město, pracujme dál i s variantou, že si ten areál může město ponechat," vyzval.

PODMÍNKY PRO KUPCE

„V územním plánu je tato plocha vedena jako plocha smíšená výrobní, přičemž hlavní využití je malovýroba, řemeslná či přidružená výroba, výrobní i nevýrobní služby, skladování," vysvětlila Vladimíra Kebrtová z odboru nemovitostí a investic.

Případný kupující musí splňovat určité podmínky. „K žádosti musí doložit počet nově vytvořených pracovních míst, zkušenosti s obdobným rozvojovým projektem, finanční záruky, projektovou studii nebo záměr využití, časový harmonogram stavebních prací včetně termínu demolice hlavní budovy a dopad projektu na dopravu ve městě," dodala Pavlína Nevrlá, mediální zástupce města.

Zpustlá kasárna jsou v majetku města, které je před lety získalo převodem z ministerstva obrany. Rekonstrukce stávajících objektů by byly finanční náročné.

Kasárna v BíliněZ historie kasáren zjistíme, že byly založeny roku 1847 a do konečné velikosti postupně dostavovány padesát let. V září roku 1905 sem v hodnosti poručíka narukoval mladý princ Karel. Působila zde také divize polního dělostřelectva se štábem v Josefově a prapor dragounského pluku se štábem v Mostě. Jako poslední zde působila naše armáda. Samotná kasárna nejsou na seznamu kulturních památek. Neleží ani v památkové zóně.