V roce 2017 se do projektu Hravě o prevenci zapojilo přes 5 tisíc žáků z 25 základních škol Ústeckého kraje. V rámci programu o hygieně, který podpořil Ústecký kraj a ministerstvo zdravotnictví, se žáci 1. - 3. tříd formou soutěžní hry seznamují se zásadami hygieny potravin, významem očkování, formou říkanky se učí správnému postupu mytí rukou a čištění zubů.

„Velmi aktuální je program v souvislosti se současným výskytem žloutenky typu A v Ústeckém kraji. Právě správné mytí rukou a očkování jsou základním preventivním opatřením. Všichni žáci i školy zapojené do programu si odnášejí domů kromě odměn vyhraných v soutěži také zdravotně výchovné materiály. Program Hravě o hygieně v první polovině roku 2018 navštíví 25 tříd základních škol Ústeckého kraje,“ uvádí hygienička a vedoucí oddělení podpory zdraví Anna Milerová.