HLAVNÍ SCÉNA
(Letní amfiteátr)

11.00 – 12.00 PETR MUK (pop)
12.30 – 13.30 ŠTÍHLÁ KOZA (jazz-blues)
14.00 – 15.00 DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
15.30 – 17.00 SMOKIE REVIVAL + SUZI QUATRO
+ TINA TURNER
17.30 – 19.00 NIGHTWORK (world music-pop)
21.00 – 23.00 LÍBÁŠ JAKO BŮH – Komedie/Romantický, Česko

DĚTSKÁ SCÉNA
(Růžový palouček)
PROGRAM NA PÓDIU (a před pódiem)
10.00 LOUTKOVÉ VARIETÉ

Loutkové setkání s pohádkou a Divadlem
na nitích.
10.30 Dům dětí a mláde že v Bílině
Vystoupení baletu, prezentaci dalších zájmových
kroužků DDM a soutěže na pódiu moderuje
Vlasta Vébr.
12.00 ZAČAROVANÁ PRINCEZNA
Pouťové jarmareční představení Divadla na nitích.
12.30 Dům dětí a mláde že v Bílině
Moderátor Vlasta Vébr uvede odpolední blok záj
mových kroužků při DDM, chybět nebudou soutěže
a zábava
14.00 LOUKOVÉ VARIETÉ
Loutkové setkání s pohádkou a Divadlem
na nitích.
14.30 – 16.00 UČÍME SE KOUZLIT S HARRY POTTEREM
Představení s postavičkami z příběhů o Harry
Potterovi, plné kouzel, soutěží pro děti a zábavy
s čarodějnickou tématikou.

Po dobu programu můžete navštívit koutek DDM Bílina
• DĚTSKÝ KOUTEK PRO NEJMENŠÍ
• VÝROBA SMALTOVANÝCH ŠPERKŮ
• VÝROBA HÁZEDEL A LETADEL
• KORÁLKOVÁ DÍLNA
• VÝROBA RŮŽÍ
• MALOVÁNÍ NA LÁTKOVÉ SÁČKY
• NÁUŠNICE ZDOBENÉ UBROUSKOVOU TECHNIKOU
• PAPÍROVÁ DÍLNA
• HERNA DESKOVÝCH HER
• PRODEJNÍ STÁNEK S VÝROBKY
• UKÁZKY Z KROUŽKŮ
• NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ

SCÉNA NA KAFÁČI
11.00 – 12.00 UKRUTNÁ VEVERKA (folk-blues)
12.30 – 13.30 APPEL (bluegrass)
14.00 – 15.00 BOB A BOBCI (folk)
15.30 – 16.30 PASSAGE (folk)
17.00 – 18.00 PAVLÍNA JÍŠOVÁ (folk)
18.30 – 19.30 VOJTA ZÍCHA a DRUHÁ MÍZA (blues)
20.00 – 21.00 KŘÁP (bluegrass)

HISTORICKÁ SCÉNA
“U ALTÁNU”
VIRTUS VINCIT

9.00 Zahájení historické části programu
10.15 Divadelní představení
(DIVADLO BEZ STŘECHY)
11.00 Kejklířské vystoupení (KEJKLÍŘ MARTIN)
11.30 Dobová hudba (BRAAGAS)
12.00 Dobové tance (VIRTUS VINCIT)
12.30 Kejklířské vystoupení (KEJKLÍŘ MARTIN)
13.00 Divadelní vystoupení
(DIVADLO BEZ STŘECHY)
14.00 DOBOVÁ HUDBA (BRAAGAS)
14.30 ŠERMÍŘSKÉ VYSTOUPENÍ (EREBUS)
15.15 DOBOVÉ TANCE (VIRTUS VINCIT)
16.00 KEJKLÍŘSKÉ VYSTOUPENÍ (KEJKLÍŘ MARTIN)
16.30 DOBOVÁ HUDBA (BRAAGAS)
17.15 DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ
(DIVADLO BEZ STŘECHY)
18.15 ŠERMÍŘSKÉ VYSTOUPENÍ (VIRTUS VINCIT)
19.00 DOBOVÁ HUDBA (BRAAGAS)
19.30 KEJKLÍŘSKÉ VYSTOUPENÍ (KEJKLÍŘ MARTIN)
20.00 ŠERMÍŘSKÉ VYSTOUPENÍ (VIRTUS VINCIT)
20.30 OHŇOVÁ SHOW (VIRTUS VINCIT)
SCÉNA NA MINIGOLFU
10.00 – 10.20 SAXOFONOVÉ TRIO (ZUŠ Bílina)
10.45 – 11.30 BIG SOUND ORCHESTR (ZUŠ Teplice)
12.00 – 13.00 THE OTHERS (ZUŠ Bílina)
13.30 – 14.00 EXIT II. (ZUŠ Bílina)
14.30 – 15.00 NOC NA KARLŠTEJNĚ (ZUŠ Most)
15.30 – 16.00 PINK FLOYD (ZUŠ Most)

SCÉNA U KÁDI
9.30 – 10.30 BÍLIŇAČKA (dechová hudba)
11.00 – 12.30 STŘEPY SVĚTEC (country)
13.00 – 14.00 PICHLOVANKA (dechová hudba)
14.30 – 15.30 SCHOVANKY (country)
16.00 – 17.00 WALDA MATUŠKA REVIVAL BAND
DOPROVODNÝ PROGRAM
“MAGIE V ULICÍCH”
dětské atrakce
(houpačky, skákací hrad, kolotoče)
stánky
koně, poníci
soutěže, střelnice, dobové tržiště

Z MÁJOVÝCH OSLAV PŘINESEME ČLÁNEK A FOTO - ČTĚTE PONDĚLÍ TEPLICKÝ DENÍK!!!