Těžit na Cínovci má zájem několik firem. Jednou z nich je i česká společnost Geomet, za kterou stojí australská těžařská společnost European Metals.

„Z hlediska zásob je to světově významné ložisko. Navíc Cínovec má i jiné klady," říká Keith Coughlan, generální ředitel European Metals. Právě on a důlní inženýr z Europen Metals David Reeves se byli před časem na Cínovci podívat. Oba se shodli na tom, že díky moderním technologiím a efektivnějším způsobům dobývání má návrat těžby do oblasti Cínovce svůj reálný základ.

Síran draselný (K2SO4) je draselná sůl kyseliny sírové. Jedná se o nehořlavou bílou krystalickou látku rozpustnou ve vodě. Často se používá jako umělé hnojivo, protože obsahuje jak draslík, tak síru.

„Pro ekonomickou stránku věci je důležité, že ložisko obsahuje i jiné komodity a to cín, wolfram a síran draselný ((K2SO4), který může být cenný vedlejší produkt výroby lithia. (má využití např. v zemědělství jako součást hnojiva, pozn. red.) Díky kombinaci těchto čtyř komodit lze považovat ložisko za ekonomicky rentabilní. Samotné lithium by těžbu neutáhlo," řekl Keith Coughlan a dodal: „Neméně důležitá je pro ekonomiku projektu i geografická poloha ložiska. Celá Česká republika se nachází ve středu Evropy a to je logisticky výhodné. Navíc by bylo na co navazovat, protože těžba cínu v této oblasti má svoji dlouhou historii." Licence Geometu pokrývá průzkumná území s celkovou rozlohou zhruba 600 hektarů a představuje prostor, který bude případně časem zkoumat. Samotná úpravna a následná důlní činnost by ovšem zabraly jen malou část této plochy. „Šlo by o mechanizovanou hlubinnou těžbu. Technologie určené pro těžbu zaznamenaly výrazný progres. Jsou modernější a efektivnější," pronesl David Reeves, jenž má letité zkušenosti s těžbou v Africe či Austrálii. Pokud by vše šlo podle plánu, tak by těžba cínu, lithia a wolframu mohla začít za tři až pět let.

Práci by díky otevření dolu našlo na 300 lidí. Pomohla by si i městská kasa Dubí, pod který Cínovec spadá. Těžba by sice dočasně mohla zatížit životní prostředí, ale její dopady by v tomto případě byly minimální, jelikož se jedná o malou tonáž a hlubinný způsob těžby. (kos)

------------------

Kdo je kdo v European Metals:

- Keith Coughlan (generální ředitel) má více než 26 let zkušeností v burzovním makléřství a řízených fondů. Pracuje z velké části na financování a podpoře společností, které jsou uvedeny/kotovany na ASX v Austrálii, AIM v Anglii a TSX v Kanadě.

-David Reeves je kvalifikovaný důlní inženýr s 20 let zkušeností v Africe a Austrálii. David je velmi zkušený specialista na hlubinnou těžbu

------------------