Kostel je nyní „zakonzervovaný“ u ledu a čeká na svoji šanci. Před lety dostal novou střechu, kterou tvoří pálená krytina namísto původního eternitu. S církví už nemá tento původně svatostánek nic společného.

V minulosti se zde již konalo několik společenských akcí, kdy teklo fontánou uprostřed šampaňské, poté také diskoték nebo dalších hudebních vystoupení.
Jaroslav Třešňák v minulých dnech Deníku potvrdil, že projekt na kulturní centrum pro Tepličany stále nosí v hlavě. Je ale, jak říká, třeba najít to správné načasování. Přemýšlel také o vyhlídce z věže kostela. Problém je ovšem v tom, jak by se do výšky lidé dostali. Projekt na výtah pro tyto účely není technicky možný.

Nezbytností pro pohodlí lidí by podle teplického podnikatele zde mělo být také parkoviště za kostelem. A právě to je také součástí plánu. Pozemky již k tomu jsou. Na ulici příliš míst k parkování není. „Navíc, když se zde konala nějaká akce, tak zde zloději vykrádali auta. Nové parkoviště bude oploceno,“ podotýká Třešňák.

Kdy bude projekt na znovuoživení Bartoloměje v Teplicích vyzvednutý od ledu, se zatím konkrétně neví. Až prý na to příjde vhodný čas. (pem)