Jednotlivá setkání povedou kvalitní lektoři a odborníci z praxe. Budete mít možnost s ostatními sdílet své zkušenosti, těžkosti i radosti, se kterými se při péči potýkáte. Za účast na setkávání podpůrných (svépomocných) skupin se neplatí. Zájemci se mohou hlásit u vedoucí pečovatelské služby Markéty Kalivodové na čísle 727 947 640.