Představte si, že v Oseku, Hrobě či Dubí nastoupíte do motoráčku a bez přestupu se necháte převézt přes Krušné hory až do Saska. To, co kdysi bývalo naprosto běžné pro venkovany i šlechtu, se má opět zprovoznit.

O propojení blízkých železničních tratí Most – Moldava a Holzhau – Freiberg velmi usilují čeští a němečtí starostové a partnerské spolky z Teplicka. O podpisu přeshraniční deklarace se velmi nahlas hovořilo před 10 lety. Jednání ale tehdy zamrzla z důvodu rozpadu české vlády a kumulací ekonomických problémů v důsledku světové finanční krize. Teď se toto téma vrací.

„K dispozici je studie proveditelnosti včetně ekonomické studie na provoz dráhy z Freibergu do Mostu. Dokumenty lze použít,“ uvedl starosta Dubí na Teplicku Petr Pípal.

Jasněji by mohlo být v závěru března, kdy budou zástupci dvou zájmových skupin Moldavská dráha a Freiberská dráha v saském Oberholzhau na česko-německé konferenci obnovu společné lokálky řešit i se železničáři.

K výzvě se teď připojila i Hospodářská a sociální rada Mostecka sdružující místní radnice, firmy, úřady a odbory. „Myšlenku rozvíjet Moldavskou dráhu a napojit ji na kolejovou dopravu v Německu jsme už několikrát podpořili,“ sdělila předsedkyně rady Helena Veverková.

Obě tratě spojující dvacítku českých a německých obcí a měst tvořily v letech 1885 až 1945 jeden celek. Po druhé světové válce se ale hraniční úsek zrušil a mezi Holzhau a Moldavou chybí přibližně osm kilometrů kolejí. 

Stavba propojky se odhaduje na stovky milionů korun. Podle místních organizací se dráha Most – Moldava – Freiberg stane významnou dopravní trasou oživující cestovní ruch. Na české straně je navíc kulturní památkou. Partneři v Krušnohoří se také shodují, že pro přípravu projektu je vhodný čas, protože obě země ekonomicky prosperují. Nejbližším cílem je, aby se na obnovu lokálky uzavřela nová mezivládní deklarace.

„Podporou provozu dráhy chceme zachovat atraktivitu pro turisty,“ řekla už dříve místostarostka Moldavy Eva Kardová. Souhlasí s tím Martin Müller z Klubu přátel krušnohorské železnice. „Určitě by to pomohlo dalšímu rozvoji Krušných hor,“ uvedl.

S Moldavskou dráhou se spojuje i fotografická výstava dvou fotoklubů „FotoLady“ a „Fotoklubu 11.11“, která začne v pátek 15. března v saském Altenbergu. Svou účast ohlásila princezna Elmira z prastaré saské královské dynastie Wettinů, která patřila k VIP pasažérům železnice z Freibergu přes Moldavu do Mostu. „Ráda ji používala pro cesty nejen na lovecký zámek v Rehefeldu, ale právě také do Dubí a Teplic,“ oznámili pořadatelé výstavy.

Jednota měst a obcí v Krušnohoří pomáhá od 90. let českou část trati udržet. Tlak samospráv a spolků pomohl k opravám dráhy poškozené v roce 2017 sesuvem půdy.

Další zemní práce a odvodnění dráhy si v úseku Most – Osek vyžádají desetidenní výluku. Potrvá od 18. do 22. března a od 25. do 29. března vždy od 8 hodin do 16 hodin. Osobní vlaky nahradí autobusová doprava. Týká se to zastávek od Mostu do Oseka.