O co jde. V plánu je do veřejně prospěšných staveb zařazena tzv. Prosetická spojka, která představuje dopravní propojení Pražské ulice s ulicí U Panoramy. Z ptačího pohledu by to byl takový bypass okolo lázní, zkratka mezi sídlišti Prosetice a Šanov II.

Bez zásahu do stávající zeleně se to ale neobejde. Navrhovaná silnice by z Pražské ulice vedla zprvu po svahu, kopírovala by část betonové cesty ke hvězdárně, napojovala se na stávající místní komunikaci podél hotelu Panorama a tenisových kurtů LTC Panorama, a vyústila by na křižovatce s ulicí Trnovanskou u konečné trolejbusů. Následně by spojka logicky zavedla další dopravu do sídliště Šanov II.

Pohled z Prosetic na Doubravku, za kterou je sídliště Šanov II. Vpravo je vidět zahrádkářská a chatová kolonie Na Lišce.
Prosetickou spojku nechceme, rozčilují se zahrádkáři z oblasti Na Lišce

Podle názoru lidí, kteří se zúčastnili Veřejného projednání ÚP města Teplice, by realizací této nové komunikace došlo ke zhoršení životního prostředí v sídlišti Šanov v ulici Trnovanské a také v ulici Gagarinova. „Došlo by ke zvýšení úrovně hluku, emisí a prašnosti vlivem zvýšeného provozu vozidel, neboť Prosetická spojka by s určitostí navýšila počet projíždějících vozidel,“ říká za obyvatele Eva Jägerová. Podle ní se už mezi lidmi šíří petice, která vyjadřuje negativní stanovisko k uvažované realizaci Prosetické spojky.

Náměstek primátora Hynek Hanza lidem při debatě v domě kultury na téma územního plánu vysvětloval, že v podobných úvahách na řešení dopravy město vychází z plánu udržitelné městské mobility. „Navíc v případě Prosetické spojky půjde o silnici s omezením dopravy do 3,5 tuny. Je to ulehčení pro vás, v rámci dopravy do města a z města. Není to spojka na průtah,“ obhajoval plánovanou novou silnici Hanza. Veřejnost z dotčených oblastí ale tímto příliš nepřesvědčil.

O spojce se mluví v Teplicích průběžně už 20 let. Dlouho ale teď bylo ticho, v posledních dnech se však stala nejdiskutovanějším tématem v teplických facebookových skupinách. „Pojďme s tím něco udělat, přeci si nenecháme zavést dopravu tam, kde zatím tolik není. Písečný vrch a protější lesopark Doubravka je vycházkovou lokalitou v Teplicích. Stačí ta auta, co tam už nyní jezdí do zahrádek,“ napsal k tématu například muž, který vystupuje jako Josef.

Spíše pro pěší než pro auta

Na rekreační účel zóny Písečného vrchu a Doubravky poukazuje také text, který petici s negativním stanoviskem k Prosetické spojce doprovází. „Navrhovaná spojka by negativně ovlivnila přírodu v okolí Doubravské hory a Písečného vrchu, která slouží k městské rekreaci a natrvalo by protnula souvislou zeleň - ohrozila by zde žijící zvířata. Tuto oblast navštěvují lázeňští hosté, k procházkám využívají obyvatelé Teplic a děti z nedalekých školek, slouží pejskařům, využívají ji sportovci (např. běžecký klub Běkodo). Realizace navrhované silnice by negativně ovlivnila sportovní činnost na tenisových kurtech LTC Panorama - sport by se měl provozovat na čerstvém vzduchu a snížila by bezpečnost pohybu lidí v daném prostoru,“ píše se v dokumentu, který má redakce Deníku k dispozici.

Petici je možné podepsat například přímo u tenisových kurtů na Panoramě. Podle Jägerové ji pak iniciátoři předají vedení magistrátu, aby se tématem Prosetické spojky opět v rámci dalšího projednávání tvorby územního plánu zabývalo zastupitelstvo města.