„Případ napadení dvou pracovníků ČIŽP prověřujeme a to pro podezření ze spáchání přečinů krádeže a násilí proti orgánu veřejné moci. Do dnešního dne nebyl v souvislosti s tímto případem nikdo obviněn, vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nebudeme poskytovat bližší informace," sdělil mluvčí teplické policie Daniel Vítek.

Na místě podle našich informací padla facka a poničen byl fotoaparát inspektorky. Útok potvrdila i samotná inspekce. „Při výkonu kontroly došlo ke kontaktu zástupce kontrolovaného subjektu a našich pracovníků, kteří prováděli kontrolu. Vzhledem k těmto skutečnostem byla věc oznámena Policii ČR," řekl Milan Samšiňák, který je pověřený řízením Oblastního inspektorátu ČIŽP Ústí nad Labem.

Z provedených šetření zatím inspekce zjistila, že na lokalitu je navezen upravený popílek. „Jedná se o certifikovaný výrobek, který nespadá do režimu odpadů. Z hlediska nakládání s odpady není inspekce kompetentní řešit navážení výrobku do terénu, to spadá do kompetence stavebního úřadu. Pravděpodobně po provedení kontroly předáme podnět příslušnému stavebnímu úřadu," sdělil Samšiňák.

Do areálu střelnice je ale kromě popílku navážena nelegálně i suť. Hříšníkovi za to hrozí několika milionová pokuta. „Kdo tam suť navezl, bude také předmětem kontroly. Pokud se v šetření podaří prokázat původce navážení tohoto odpadu, bude mu inspekcí uložena pokuta, která dle příslušného zákona o odpadech může dosáhnout výše 50 mil. Kč. Pokud se neprokáže původce navážení sutě, jedná se o tzv. „černou skládku", kterou není inspekce kompetentní řešit a případ předá příslušné obci, která má řešení černých skládek v odpadové legislativě stanoveno," informoval Milan Samšiňák, který je pověřený řízením Oblastního inspektorátu ČIŽP Ústí nad Labem.(kos)