„Společnost dlouhodobě skladovala a spalovala odpady, které vznikly v rámci provozu zařízení, místo toho, aby je předala oprávněným osobám k likvidaci. K nakládání s odpady neměla povolení. Šlo přitom nejen o odpady z kategorie ostatní, ale také o nebezpečné odpady z léčiv, injekčních stříkaček či použitých inkontinenčních pomůcek," řekl Jaroslav Vacek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.

Domov na kopci již svoji činnost v areálu bývalého uprchlického tábora Červený Újezd neprovozuje. Od konce minulého roku areál pustne. V létě se tam konala technopárty, na kterou přijelo 4000 lidí z celé Evropy! Domov na kopci byl spíš ubytovnou pro sociálně slabé a často duševně nemocné lidi. Vedení okolních obcí mnohokrát upozorňovalo na to, že lidé tam žili v nevyhovujících podmínkách. Areál byl bez dodávek plynu, problémy byly i se zásobováním vodou. Ústecký kraj nechal posledních asi 40 lidí na podzim 2014 přestěhovat do zařízení po celé zemi. Domov na kopci je v konkurzu a dluží miliony korun.