Absolventi školy, kteří se přijdou podívat, budou odměněni památnými předměty, proběhnou různá focení ve třídách, chybět nebude občerstvení. Alespoň takto lákají webové stránky školy. O významném výročí 60 let trvání SPŠ a 150 let vzniku této budovy informuje také průčelí školy na Benešově náměstí v centru Teplic.

Škola bude od 14 hodin v pátek otevřená a renomovaní průvodci provedou zájemce všemi prostory. Na pátek jsou pozvaní také bývalí učitelé.

Celá akce skončí v pátek kolem 19,00 hod. a v sobotu začne v 9,00 a skončí v 16,00 hod.

Důvody k oslavám, jak již bylo zmíněno, jsou hned dva. V tomto roce to je 150 let od chvíle, kdy byla na tehdejším Koňském trhu dokončena stavba budovy, v níž sídlí dnešní průmyslová škola. Na tento rok připadá i další významné jubileum - 60 let existence školy pod hlavičkou SPŠ strojnická.

Původně v budově byla umístěna obecná a nižší reálná škola, vyšší dívčí, měšťanská, řemeslnická pokračovací a rovněž zde probíhalo vyučování pro žáky židovského vyznání.

V budově na bývalém Koňském trhu a dnešním Benešově náměstí, kterou v letech 1854 až 1857 postavil pražský stavitel Rudolf Tereba, se vzdělávala již celá řada generací. A právě několik posledních desetiletí zde působí průmyslová škola.(pem)