A jak taková kampaň probíhá? Jednoduše, celý únor ani kapku alkoholu. Kampaň letos provází zveřejnění výsledků sociologického šetření, které srovnává spotřebu alkoholu u českých mužů a žen.

Výzkum ukázal, že na hraně rizikového pití alkoholu se pohybuje 51 procent českých mužů a 44 procent českých žen.

„Respondenti byli otestování jednoduchým orientačním adiktologickým testem – AUDIT C, který bere v úvahu množství vypitého alkoholu i frekvenci pití,“ popisuje nejnovější data Michal Miovský z Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, která kampani Suchej únor poskytuje odbornou záštitu.

Zcela za hranicí se podle výsledků výzkumu pohybuje asi dvacet procent mužů a pět procent žen. Dohromady se jedná o více než desetinu obyvatel České republiky, tedy přes jeden milion lidí.

„To je ohromné číslo, ačkoli není překvapivé a koresponduje s jinými studiemi. Pití alkoholu u nás prostě není jen široce tolerované, je považováno za součást národní identity a kultury,“ pokračuje Miovský.

Čeští muži patří ve spotřebě alkoholu ke světové špičce. Podle Světové zdravotnické organizace vypijí ročně téměř trojnásobek světového průměru. Společenské náklady nadměrného pití jsou u nás odhadovány na více než 16 miliard korun ročně.

A kdo dopadl v adiktologickém testu nejhůře? Byli to svobodní muži z velkých měst ve věku 18 až 24 let. Svou roli v konzumaci alkoholu ale také hraje společenský status. Lidé, kteří jsou výše na společenském žebříčku, pijí v průměru více rizikově, než ti, kteří jsou v jeho průměru nebo blíže opačnému konci.

Oba konce jsou si ale podobné, tedy jsou více rizikové než lidé blíže k průměru příjmů.

„Suchej únor je tu proto, abychom si na jeden měsíc dali od alkoholu odstup. Díky tomu máme možnost poznat, jak na tom s pitím vlastně jsme. Smyslem akce je naučit se konzumaci alkoholu vědomě regulovat a změnit zaběhané návyky,“ říká ředitel Ligy otevřených mužů a psycholog Martin Jára.

Suchej únor může podniknout každý. K akci je možné se přihlásit na sociální síti Facebook nebo na stránkách www.suchejunor.cz. Letošní ročník také provází fundraisingová kampaň, v rámci které si mohou účastníci koupit například vstupenky na „Suchou párty“ nebo třeba soutěžit o titul „Sušák roku“.

Vybrané prostředky poslouží pro realizaci kampaně v budoucích letech. V minulém roce se do akce Suchej únor zapojilo přes 5000 účastníků.

„Hodně nás potěšil rostoucí zájem lidí mimo Prahu. Ze statistik víme, že velký zájem o kampaň projevují lidé například v Jihomoravském kraji. Připojují se i lidé žijící na venkově. Nadměrná spotřeba alkoholu v České republice je zkrátka téma, které doslova hýbe celou společností,“ uzavírá vývoj kampaně Jára.

Výzkum byl realizován agenturou Nielsen Admosphere na reprezentativním vzorku 1017 respondentů.