V rámci oslav se bude ve středu 12. září od 8 do 17 hodin konat Den otevřených dveří. Lidé si budou moci prohlédnout prostory školy a zavzpomínat nad kronikami a fotografiemi z roku 1923 po současnost. Od 15 hodin se bude konat setkání bývalých členů učitelského sboru.