Bez ohledu na to, zda byl zákrok odpovídající nebo ne (což se teprve bude v případě Teplic prověřovat), jsou policisté po každém takovém momentu v psychickém podtlaku. Zejména, je-li takový případ propíraný v médiích a čtenářům jsou servírovány spekulace než potvrzené informace.

Práce policisty je hodně náročná na psychiku, říká z praxe Kovářík. „Protože jsou v terénu denně, pracují na směny, neustále jsou v riziku ze strany opilců, psychicky narušených a nepřizpůsobivých osob,“ dodává. Teplice patří k místům, kde se dá snadno sehnat droga. Uživatelů jsou tu stovky. Předávkovat se není nesnadné. „V našem kraji je situace těžší než jinde. Je zde více nepřizpůsobivých osob, ghett a čtvrtí s vyšší koncentrací, slušně řečeno, podivných lidí,“ poznamenal v jednom z rozhovorů pro Deník soudní znalec v oboru.

„Může se stát, že policista svoji roli nezvládne a ze služby odchází. Proto je pak také podstav,“ vysvětluje psycholog. „Určitou neukotvenost nově přicházejících policistů lze vidět z toho, že nejvíce jich odchází již po 5 až 20 letech služby. Tedy odcházejí v době nejvyšší výkonnosti,“ míní Kovářík.

Pietní místo v ulici U Hřiště v Teplicích.
Muž nezemřel v důsledku zákroku policie v Teplicích, ukázala pitva

Podle něj je v případech, kdy je nějaký policejní zásah spojený s úmrtím, vždy plný emocí. Zejména nejistota, jak vyšetřování dopadne. I když může být policista přesvědčený, že vše udělal správně a podle daných postupů, určitý podvědomý stres v něm bují. „Je otázka, jak se s tím dokáže vyrovnat,“ konstatuje z dlouholeté praxe v roli policejního psychologa Kovářík. Uvolnění přichází v době, kdy je osvětleno, že byl zákrok, popřípadě střelba, oprávněná.

V případě Teplic se jednalo o zákrok tří policistů proti agresivnímu muži, který jevil známky požití drog a odmítal jakoukoliv spolupráci. Všemu předcházela bitka s dalšímu mužem a ničení zaparkovaných aut. Policisté dotyčného zadrželi na chodníku, když byl v poloze v leže, přičemž si pomáhali zakleknutím jeho těla. Chvilku po zadržení muž zkolaboval a už se neprobral. Soudní pitva v jeho těle potvrdila vysokou koncentraci drog. Předávkování nevydrželo srdce. Případem se policie nadále zabývá, včetně odboru vnitřní kontroly, která má prověřit samotný zásah.