Vedle teplické radnice, mezi budovou úřadu a hlavní poštou, se kope.

Obnovuje se zde dodávka tepla. „Jde o výměnu dosluhující technologie a nahrazení modernější bezkanálovou, kde se automaticky vedle výměny potrubí provede i výměna tepelné izolace," popsal Ota Schnepp

Výměna potrubí byla vyvolána provozním stavem. Přípojka je z roku 1978. Zásobuje teplem zdravotní školu, průmyslovku, podnik SČVK ve Školní ulici, bývalou budovu Tuzexu a magistrát Teplice. Dříve to byla ještě spořitelna.