Jejich návrh ale musí nejprve schválit zastupitelé. Ocenění mohou získat podniky a obce, které nedbají jen na své vlastní potřeby, ale pozornost věnují také svým zaměstnancům, obchodním partnerům i široké veřejnosti. Důležitá je i péče o životní prostředí. „Hodnotit by se měla transparentnost, dobré vztahy se zákazníky a dodavateli, dodržování pracovních standardů či ekopolitika, do níž spadá třeba využívání recyklovaného papíru," vysvětlila krajská mluvčí Lucie Dosedělová.

Soutěže se budou moci zúčastnit společnosti z veřejného i soukromého sektoru, obce, neziskovky i podniky. (pod)