„Znamená to, že v Krupce se pro příští rok nájemné zvyšovat nebude a zůstává v původní výši,“ upřesnil v dopise adresovaném sdělovacím prostředkům Milan Puchar, starosta města Krupky.

„Po zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2009 Zastupitelstvem města Krupka, kterou se mimo jiné zvyšoval místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti dvakrát, se jedná o další rozhodnutí, které je reakcí na zvyšování finanční zátěže obyvatel díky důsledkům ekonomické krize. Vzhledem k tomu, že město vlastní již jen nepatrný počet bytů, nebude mít zrušení původního rozhodnutí podstatný vliv na rozpočet města,“ konstatoval Puchar (pem)