Podle rozhodnutí soudu, který celý případ posuzoval, „…byly aspekty článku žalobce v důsledku tzv. „redakčního zkrácení" výrazně potlačeny a jeho vyznění bylo zcela změněno."

Město se nejprve proti rozhodnutí okresního soudu odvolalo. Ale zveřejnění v plném znění nyní potvrdil krajský soud. A to neodkladně v nejbližším čísle.

„Rozsudky obou soudů vítáme, neboť se domníváme, že není možné, aby si krupské vedení města dělalo z měsíčníku Radnice hlásnou troubu jen pro zviditelnění svých vlastních aktivit a nepřipustilo jiný názor. Radniční periodika jsou placena z veřejných prostředků. Obcím není nařízeno je zřizovat, ale pokud jsou zřízena, musí obce respektovat tiskový zákon. I tato slova zazněla u soudu,"sděluje svůj názor zastupitel R. Příhoda.

Vedení města se ale i nyní po rozhodnutí soudu brání.

„Když to řeknu zjednodušeně, pokud si všichni zastupitelé napíšou své memoáry na dvacet stránek, pak je tedy musíme vydat v celém znění? To považuji za nesmysl," reaguje starosta Zdeněk Matouš. Rozhodnutí soudu ale musí respektovat. Případné dovolání nemá odkladný účinek. Požadovaný článek opozičního zastupitele musí vyjít v jeho původním znění v nejbližší Radnici. Tedy nejspíše už nyní v květnu.

Soud v tomto případě podle Matouše vůbec nerespektuje poměrnost textu. Kdyby se opravdu najednou rozepsalo deset lidí, tak co z toho našeho časopisu bude…" ptá se. „Spíše by se v městských novinách měly objevovat pozvánky, společenské rubriky a další info o dění ve městě" komentuje starosta. Ohledně případu uveřejnění článků v obecních novinách se ještě chce obrátit na nejvyšší soud, i přesto, že konkrétní případ odkladného účinku nemá.

„ Zdravá Krupka podala na vydavatele měsíčníku Radnice celkem dvě žaloby. Oběma bylo Okresním soudem v Teplicích vyhověno. Druhá žaloba (podaná ale již v červnu 2014) má jisté časové zpoždění. O judikáty ve sporech týkajících se porušování práv zastupitelů na uveřejňování jejich sdělení projevilo zájem Oživení, které žalující strany v těchto sporech zastupuje. Jsme rádi, že Oživení takto účinně pomáhá i nám v Krupce," dodává Miloslava Bačová.

„Původní příslušný text pana Příhody byl v takovém rozsahu, že by zahltil prakticky dvě plné stránky našeho vydání," uvádí k celé věci mluvčí Krupky Milan Křivohlavý.

„Na základě rozhodnutí soudu ho musíme nyní zveřejnit celý, což ovšem vytváří velké nebezpečí pro budoucnost, že budeme zahlceni rozsáhlými texty," vidí možné komplikace do budoucna.

Město má ještě právo dovolání k Nejvyššímu soudu, ale to nemá odkladný účinek. Pokud by se rozhodlo rozhodnutí a nařízení soudu ignorovat, vystavilo by se exekuci.

Jde o jeden z prvních takových případů v České republice. Dříve se to neřešilo. Radniční tisk mnohdy „privatizovaný" stranami v městských radách začala řešit teprve nedávná novela tiskového zákona. A tak to je novinkou také pro soudce.