„Obdržel jsem závěrečnou zprávu o kontrole všech zbývajících pěti dotací, které tam byly,“ nakousl problém dubský starosta Petr Pípal. Ke třem z pěti dotací se naštěstí až na pár maličkostí podařilo dohledat všechny dokumenty. Některé bylo nutné vyžádat si v opisech od poskytovatelů. Finanční úřad ovšem naštěstí tato drobná pochybení nevyhodnotil jako důvod k potrestání.
U zbylých dvou dotací však byly odhaleny chyby. U první, která se týkala opravy vitrážového okna v kostele Panny Marie ve výši 598 tisíc, došlo ke zúčtování až po dvanácti měsících, kdy vyúčtování urgoval poskytovatel. „Tam jsme trestáni plnou částkou a stoprocentní penalizací této částky,“ vysvětlil starosta. U další dotace ve výši 1 280 000 na zhotovení střešní nástavby na panelovém domě je pochybení celá řada. Trestem je opět vrácení v plné výši a stoprocentní penále.
„Zahájil jsem ihned jednání s finančním úřadem,“ řekl starosta s vírou, že se konečná částka k zaplacení znatelně sníží.
Bývalá starostka Dubí Ilona Smítková vyjádřila lítost nad celou situací. „Sama si to nedokážu vysvětlit, jak k tomu mohlo dojít. Rozhodně ale nešlo o úmysl,“ vysvětlila.